Artikel

Uitwerking van de vragenlijst 'Samenwerking met de Stad'

In het document is de uitwerking per vraag te lezen. Ook de antwoorden op de open vragen zijn weergegeven.

Onderzoeker Rebecca Ridley

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Migranten en vrijwilligerswerk

Icon afbeelding: Banner data viz

Media

Documenten