Artikel

Samenvatting resultaten Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) voor gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil een inclusieve en diverse organisatie zijn voor al haar medewerkers. Inclusief betekent dat je kan en mág zijn wie je bent. In een omgeving waar verschillen worden omarmd en talenten benut. Hoe is het met inclusie gesteld bij de gemeente? De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM, van de Universiteit Utrecht) heeft het inclusie- en diversiteitsbeleid van de gemeente onderzocht. Dit door middel van een medewerkersscan en een beleidsscan. De beleidsscan brengt de opzet, uitvoering en resultaten van het beleid in beeld. De informatie komt vanuit het Programma Inclusie en Diversiteit (2020-2023). De medewerkersscan gaat over hoe medewerkers inclusie op de werkvloer ervaren. Ruim een kwart van de medewerkers (26%, 4.753 medewerkers) vulde daartoe in 2021 een vragenlijst in. In 2019 deed men vaker mee (toen 53%respons). Vergelijking tussen beide jaren is daardoor niet betrouwbaar. De respons verschilt sterk per cluster (van 8% tot 34%) en per directie (van 18% tot 62%). Tussen de stadsdelen zijn de verschillen minder groot; van 40% respons tot 52%. De uitkomsten laten zien dat medewerkers met een migratieachtergrond, arbeidsbeperkten en 35-plussers minder positief zijn over inclusie op de werkvloer dan anderen. Hieronder worden de resultaten samengevat.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Diversiteit - Pixabay

Icon afbeelding: Diversiteit - Pixabay

Media

Documenten