Artikel

BazO (Bewoners aan zet Osdorp)

BazO staat voor Bewoners aan zet Osdorp en is synoniem voor Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling. BazO is een omgeving waarin iedereen leert. Bewoners leren zich te organiseren en zo hun dromen voor hun buurt te verwezenlijken. Professionals leren om uit de oplossingen te blijven en bewoners in plaats daarvan te coachen bij hun eigen initiatieven. De overheid leert om los te laten , om niet alleen te kijken naar resultaten maar ook naar het proces dat bewoners met elkaar aangaan. BazO wil het perspectief kantelen voor iedereen: bewoners, professionals en overheid. Het gaat om een andere manier van kijken naar wat er is: een waarderende blik, het glas halfvol, op zoek naar verbinding en de overvloed.

Alle rechten voorbehouden