Artikel

Samenvatting van resultaten van het deelonderzoek ‘Samenwerking met de stad’

Analyse van de resultaten van het deelonderzoek

Onderdeel van het onderzoek van Rebecca Ridley was het uitzetten van een vragenlijst naar de hele directie D&I. Hierin stelde de onderzoeker Rebecca vragen over of en in hoeverre het onderwerp diversiteit en inclusie in het dagelijkse werk van D&I'ers verweven is. In dit artikel is de samenvatting van de resultaten weergegeven.

 

Op basis van de vragenlijst Samenwerking met de stad/innovatie van de binnenwereld (zie illustratie) bestaande uit 11 Likertschaal vragen en 1 open vraag, waarvan 95 respondenten de vragenlijst volledig hebben ingevuld, kunnen een aantal conclusies worden getrokken.

De meerderheid is geïnteresseerd in georganiseerde activiteiten rondom het thema diversiteit en inclusie. 69,4% Van de respondenten zou meer willen leren over hoe ze de samenwerking het beste kunnen aangaan met de stad.

Echter, op de vraag ‘Ik zou meer bezig willen zijn met diversiteit en inclusie in mijn werk’ reageert het merendeel neutraal, hier wordt geen specifieke waarde aan gehecht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat samenwerken met de stad niet altijd in direct verband wordt gebracht met het koppelen van het onderwerp diversiteit en inclusie aan werk gerelateerde zaken. Uit de antwoorden van de open vraag komt deze disconnectie tussen diversiteit en inclusie, en werkprocessen, ook terug.

Een groot deel van de  respondenten geeft aan het programma diversiteit en inclusie momenteel als aparte opgave te ervaren, wat ongemak, verwarring, of irritatie oplevert bij een aantal respondenten. Echter,  het koppelen van diversiteit en inclusie als structureel onderwerp aan primaire werkprocessen wordt wel als positief ervaren en er wordt meermaals de behoefte hiernaar geuit. Voorbeeld van antwoorden: ‘laat dit onderwerp als vast agenda punt terugkomen in de weekstart en bijeenkomsten’ ‘veel concreter op werk toegespitst of inspirerender’ ‘Als er zaken zijn die we moeten/kunnen meenemen in ons werk dan zou ik dat graag willen weten’.

Uit het aantal mensen wat interesse heeft naar meer informatie over het programma diversiteit en inclusie kan ook worden opgemaakt dat de inhoud en het proces van het implementeren van dit programma voor veel collega’s nog niet zichtbaar genoeg is. Om mensen die niet betrokken zijn bij georganiseerde activiteiten die gaan over diversiteit en inclusie wel te informeren en te motiveren bewust hiermee bezig te zijn in hun werk, is het belangrijk ze op een toegankelijke manier mee te nemen in het proces.  

Auteur: Rebecca Ridley

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Diversiteit - Pixabay

Icon afbeelding: Kleurpotloden - Pixabay

Media

Documenten