Collectie (3)

DenI Directie event: Duurzaamheid

Op een inclusieve manier!

Op 28 september 2023 vond het kwartaalevent van de directie Digitalisering & Innovatie (DenI) plaats in de OBA. In deze collectie vindt u de presentaties en opnames van Mr.dr. Daphina Misiedjan (Universitair Docent Mensenrechten en Milieu, Erasmus Universiteit), collega Lennart Zwols (Afdeling Innovatie, Gemeente Amsterdam), en Ruben Treurniet (Civinc).

Meer informatie

28-09-2023: Directie-event Duurzaamheid van de Directie Digitalisering & Innovatie in de OBA.

Di programma is samengesteld en gemodereerd vanuit de opdracht Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI). Wat heeft DGI met duurzaamheid te maken? De stad is van iedereen, het klimaat en de natuur is van iedereen. Je hebt ieders betrokkenheid en commitment nodig om een bloeiende aarde te realiseren. DGI is een inhoudelijk onderwerp, maar nog veel meer een werkwijze. Het gaat om het doen, dit gaat verder dan weten. De meerwaarde van DGI is in het primaire proces, het dagelijkse werk. In het programma zijn zodoende andere perspectieven (op inhoud en op verbinding) aan elkaar verbonden.

Directeur Ger Baron reflecteerde vanuit zijn rol als directeur op ontwikkelingen rondom DGI en duurzaamheid en praatte ons bij over de directie.

Vervolgens heeft Daphina Misiedjan inzichten gedeeld over Rechten van de Natuur en de Milieukloof (sociale ongelijkheid rondom milieumaatregelen).

Collega Lennart Zwols vertelde gepassioneerd over het Amsterdamse perspectief. Wat gebeurt er en wat moet er nog gebeuren? Ruben Treurniet van Civinc begeleidde een interactieve sessie met de hele zaal met een tool die Civinc heeft ontwikkeld. Hierin onderzochten we of we allemaal hetzelfde standpunt hadden over Duurzaamheid en of we dat van elkaar weten en of dit mogelijk te maken heeft met psychologische veiligheid. In deze collectie hebben we deze inzichten in de rapportage toegevoegd.

Hartelijk dank voor de medewerking: Daphina Misiedjan, Ph.D., Lennart Zwols, Ruben Treurniet, Teti Verhoeff, Mustafa Alabaldrasool, Myrthe Flierman, Amy Rook, Anna Jonkmans, Dennis Wasch, Ger Baron Eulogia Grootfaam, het organisatieteam en het engineteam DenI. Het was een mooi en leerzaam proces.

Behandelend ambtenaar Aartie Mahesh

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: SDG's | Source: wikimediacommons

Icon afbeelding: Globe. Beeld: Gerd Altmann via Pixabay

Sorteren op: