Artikel

De Emigratie van Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname, 1873-1917

De geschiedenis van India wordt gekenmerkt door volksverhuizingen. Sinds· het begin van de christelijke jaartelling kunnen hierbij twee hoofdstromen onderscheiden worden. De eerste emigratiegolf kwam opgang vanaf het jaar nul. Duizenden Indiërs verlieten hun moederland om zich in den vreemde een beter bestaan te verwerven. Landen die talloze emigranten een nieuwe verblijfplaatsboden, waren Ceylon, Birma, Cambodja, Vietnam en de eilanden van de Indonesische Archipel .Met uitzondering van Ceylon hield deze eerste emigratiegolf aan tot ongeveer 1000 na Chr. In de 1e eeuw ontstond een nieuwe emigratiestroom. De blik was nu niet langer oostwaarts maar westwaarts gericht. Mrika en het Caraïbisch gebied werden de bestemmingsoorden bij uitstek. Maar er was nog een verschil. Vertrokken in het eerste millennium hoofdzakelijk vrije Indiërs uit de hoogste kasten het land, nu waren het overwegend arme boeren uit de hoogste en laagste kasten die als contractarbeider elders een menswaardiger bestaan trachtten op te bouwen.

 

Bron: https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/17398

Afbeelding credits

Header afbeelding: Hindostaanse contractarbeiders in het immigrantendepot, Hendrik Doijer, 1903 - 1910. Via Rijksmuseum.nl

Media

Documenten