Artikel

Lancering Amsterdam Diaries Time Machine

De Amsterdam Diaries Time Machine is een nieuwe digitale applicatie, die oorlogsdagboeken van Amsterdamse vrouwen op innovatieve wijze samenbrengt. De dagboeken zijn afkomstig uit de collecties van Stadsarchief Amsterdam, Atria, het Joods Cultureel Kwartier en het Verzetsmuseum.

Tijdens de lancering op 4 mei 2024 gaan verschillende sprekers in op de ontstaansgeschiedenis van het project, en op het belang van dagboeken als bron voor historisch onderzoek. Bovendien is er een bijzondere gast aanwezig die een persoonlijke band heeft met een van de dagboeken.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Dagboek Toby Vos