Artikel

Veranderend Noord 2017-2022

Ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad

Stadsdeel Noord heeft Onderzoek & Statistiek (O&S) gevraagd om een vervolg te geven aan het onderzoek ‘Veranderend Noord’, dat in 2017 is gepubliceerd. In deze vervolgstudie worden de recente ontwikkelingen in bewonerssamenstelling en woningvoorraad in de periode 2017-2022 middels een rapportage in beeld gebracht.
De analyse laat zien dat ontwikkelingen in Noord in toenemende mate meegaan met de ontwikkelingen in de stad als geheel; de verschillen worden kleiner. De recente instromers in nieuwbouw in Noord zijn jong en relatief vaak hbo/wo opgeleid. Het gaat zowel om lagere als hogere inkomens. Dit is een verschil met de nieuwbouw uit een eerdere periode, die vooral relatief hoge inkomens trok. De recente nieuwbouw in Noord bestaat vaker uit kleinere huurwoningen. Dat aanbod sluit wel minder goed aan op de vraag van huishoudens die binnen Noord willen doorstromen.

 

Dit artikel is een update van de publicatie veranderend noord 2011-2017

In opdracht van: stadsdeel Noord
Projectnummer: 22266
Auteurs: Hester Booi & Annika Smits, Laura de Graaff
E-mailadres: a.smits@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: 68066-Noord-02-18okt2022-e-v-eis.jpg

Media

Documenten