Artikel

Wonen in de vijf vooroorlogse wijken in Amsterdam-Noord

Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in de woningvoorraad, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen en de samenstelling van de bevolking in de vooroorlogse wijken IJplein/Vogelbuurt, Volewijck, Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiksloot en Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord? Zijn er verschillen in de woonsituatie van bewoners die al langer in Noord wonen en die er meer recentelijk zijn komen wonen en kan dit duiden op kansenongelijkheid?
Om deze vragen te beantwoorden brengt Onderzoek & Statistiek (O&S) in deze rapportage veranderingen in de woningvoorraad, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het wonen en de recente bevolkingsontwikkeling van de vijf vooroorlogse wijken in Noord in beeld. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de kansen van jongvolwassenen uit Noord op de woningmarkt.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wognummerplantsoen | fotograaf: Edwin van Eijs

Media

Documenten