Artikel

Veranderend Noord 2011-2017

Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad van Noord

Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het stadsdeel met de huidige
nieuwbouwplannen de komende jaren nog sterker zal groeien. De bevolkingssamenstelling van
Noord verandert hiermee.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In welke mate zijn de bevolkingssamenstelling, de woningvoorraad en de woonwensen van Noorderlingen veranderd sinds 2007 en hoe verhouden zij zich tot het Amsterdamsegemiddelde?

 

 

opdracht van: Stadsdeel Noord
Projectnummer: !"!#$
Hester Booi
Annika Smits

Amsterdam, januari 2017
Foto voorzijde: Uitzicht A’dam toren, fotograaf Edwin van Eis

Media

Documenten