Redacteur

Steven Diemel

Onderzoeksadviseur stadsdeel Amsterdam-Noord

 • Collectie (3)

  Masterplan Zuidoost, NP Samen Nieuw-West, Aanpak…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Onderwijs en welbevinden in Noord

  De onderwijsloopbanen van jeugdigen zien er in Noord op sommige vlakken…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Gebiedsopgaven stadsdeel Noord

  Nul- en eenmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet leefbaarheid stadsdeel Noord 2023

  Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken Noord, onderzoek Wonen in…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Aanpak Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek 2024 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Stadsdeelfactsheets Leefbaarheid 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Stadsdeelfactsheets Leefbaarheid

  DIT ARTIKEL IS VERVANGEN DOOR DEZE COLLECTIE  

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2024 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Stadsdeelfactsheets Armoede in Beeld 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Armoede in beeld Noord 2022

  Team Onderzoek Stadsdelen heeft op basis van de onderliggende cijfers van…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaal-fysieke lange termijn ontwerp opgaven ZaanIJ

  Opgaven en maatregelen voor Regio Deal ZaanIJ

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Stadsdeelfactsheets 'Welke Buurten, Welke Opgaven?

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksagenda Leefbaarheid en Veiligheid

  Auteurs: Anneke Brock (Verwey-Jonker Instituut), Matthijs Uyterlinde…

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek Aanpak Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Integrale aanpakken in Zuidoost, Nieuw-West, Noord en Centrum

  Presentatie Raadscommissie Stadsontwikkeling 28 september 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Raadsinformatiebrief Aanpak Noord

  juni 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Contouren Aanpak Noord en informatieset

  Raadscommissie Stadsontwikkeling 22 februari 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Preventieve Gezondheid - Noord

  In juni 2023 is het Regiobeeld Amsterdam Vitaal & Gezond verschenen. Dit…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - The value of Urban Green Spaces for human health and wellbeing in cities

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderend Noord 2011-2017

  Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad van Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderend Noord 2017-2022

  Ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor jeugdwerkloosheid 2022

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 12 juli 2023

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Stadsdeelfactsheets Armoede in Beeld 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Girls in the game

  Een onderzoek naar hoe de sportparticipatie van meiden tussen de 12-18…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de vijf vooroorlogse wijken in Amsterdam-Noord

  Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in de woningvoorraad, de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van Noord: De jeugd van Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningtoewijzingen kwetsbare groepen 2017-2021. Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG)

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Onderzoek 2023 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Onderzoek 2023 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Energiearmoede in de stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bedrijven in Noord gehoord? Organisatie- en informatiebehoefte van bedrijven in transformatiegebieden Amsterdam-Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningmarkt en leefbaarheid in Noord

  Presentatie over de woningmarkt en leefbaarheid in stadsdeel Noord op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet 'Welke Buurten, Welke Opgaven?' - Stadsdeel Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Noord-West - Gebiedsanalyse 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Noord-Oost - Gebiedsanalyse 2022

  Lees meer over
 • Collectie (25)

  Gebiedsanalyses 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Oud-Noord - Gebiedsanalyse 2022

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderzoek 2022 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwikkelbuurten

  Situatie en ontwikkeling, dec 2021

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2022 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Stadsdelen: Buurtbudgetten en Stadsdelen Begroot

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek en Ontwikkelbuurten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Stadsdeel Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2021 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek 2021 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek 2020 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderzoek 2020 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Onderzoek 2019 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2019 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2018 Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2017 en eerder, gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Onderzoek 2017 Noord

  Openbaar
  Lees meer over