Project

OnderzoekersOverleg Amsterdam

Het gemeentebrede OnderzoekersOverleg bestaat sinds januari 1990. Het is een informeel overleg waar onderzoekers uit stadsdelen en diensten van de gemeente Amsterdam en enkele externe partners (AFWC, Politie) kennis over onderzoek in de stad delen.

Organisatie en inhoud
Het OnderzoekersOverleg vindt plaats om de anderhalve maand en kent een roulerend voorzitter-/secretarisschap per twee vergaderingen (drie maanden) en steeds wisselende locatie. Elk overleg bestaat uit twee inhoudelijke presentaties van onderzoeken, gegeven door deelnemers of door hiervoor uitgenodigde gasten. Daarnaast is ruimte voor kennisdelen, rondvragen en afstemming over onderzoeksgegevens en onderzoeksprogrammering.

Digitale Werkruimte
Het archief van bijna dertig jaar OnderzoekersOverleg is op het platform ontsloten. Je vindt hier naast verslagen, agenda's, deelnemerslijsten, voorzitter/secretarisschema en powerpointpresentaties ook informatie over het ontstaan van het overleg, jubilea en filmfragmenten van verschillende (oud) onderzoekers over het OnderzoekersOverleg en onderzoek in de stad. Deze digitale werkruimte is vooralsnog alleen voor deelnemers beschikbaar.

Mocht je vragen hebben kan je een van ons raadplegen.

Sorteren op:

Openbaar

Projectleden