Deelnemer

Anne Risselada

Gemeente Amsterdam/Onderzoeksadviseur stadsdelen Zuid en Nieuw-West

 • Openbaar

  Publieksmonitor Zuidas & Zuidasdok

  0-meting 2023

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Masterplan Zuidoost, NP Samen Nieuw-West, Aanpak…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek ‘Gezond leven makkelijker maken’ in Amsterdam Nieuw-West

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2024 Zuid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Dashboards Gebiedsgericht Werken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Studenten, Nieuw-West 2024

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Community based veiligheid. Hoe bewonersinitiatieven bijdragen aan preventie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stimuleren van gezonde motorische ontwikkeling in de wijk (Slotervaart-Zuid)

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek Nationaal Programma Samen Nieuw West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Stadsvernieuwingsprocessen, o.a. casus Wildeman

  Universtiteit van Gent

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdvriendelijker maken van de openbare ruimte

  YOPA-project (Youth-centred Participatory Action)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Gebiedsopgaven stadsdeel Nieuw-West

  Nul- en eenmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Gebiedsopgaven stadsdeel Zuid

  Nul- en eenmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet leefbaarheid stadsdeel Zuid 2023

  Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken Zuid, onderzoek Wonen in…

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2024 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad XII. Relevantie voor Nieuw-West

  Een vertaling van de Staat van de Stad (SvdS) naar Nieuw-West. Er is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet leefbaarheid stadsdeel Nieuw-West 2023

  Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken Nieuw-West, onderzoek…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2024 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Armoede in beeld Zuid 2022

  Team Onderzoek Stadsdelen heeft op basis van de onderliggende cijfers van…

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Stadsdeelfactsheets Armoede in Beeld 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Stadsdeelfactsheets 'Welke Buurten, Welke Opgaven?

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  New Metropolis Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  New Metropolis Nieuw-West en Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Stichting Studiezalen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  BuurtBalans in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Vrouw en Vaart

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2023 Zuid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Welzijnsdashboard Amsterdam Venserpolder

  Het Amsterdam Welzijnsdashboard is een project waarin buurtbewoners en…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Presentaties OnderzoekersOverleg

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Armoede in beeld Nieuw-West

  Team Onderzoek Stadsdelen heeft op basis van de onderliggende cijfers van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningtoewijzingen kwetsbare groepen 2017-2021. Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG)

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Onderzoek 2023 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  BuurtBalans

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  VoorUit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Studenten, Nieuw-West 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2023 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderzoek 2022 gezamenlijke stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Fieldlab/BOOT/Buurtcampus (HvA) in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Kennisinstellingen in Nieuw-West (VU, UvA, HvA

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Publieke Waarden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Nationaal Programma Samen Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (32)

  Verhalen uit Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Stadsdeel Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Stadsdeel Zuid

  Openbaar
  Lees meer over