Collectie (1)

Team Onderzoek Stadsdelen

Gebiedsgericht werken is voor de gemeente Amsterdam, naast de programma's en projecten, een belangrijk sturend principe: voortdurend wordt een koppeling gemaakt tussen het gebied en de gemeentelijke kaders en spelregels. Hoe kunnen we de lokale context koppelen aan grootstedelijk beleid?

Hiervoor is actuele informatie nodig op het niveau van stadsdelen, gebieden, wijken en buurten. Team Onderzoek Stadsdelen richt zich op het verbeteren van de informatievoorziening door data op laag geografisch schaalniveau te structureren en om tot toepasbare informatie te komen.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Team Onderzoek Stadsdelen

Sorteren op: