Artikel

Factsheet onderwijs en welbevinden Zuid

De onderwijsloopbanen van jeugdigen en hun welbevinden zien er in Zuid anders
uit dan gemiddeld in Amsterdam. Zo ligt het aandeel leerlingen dat de streefniveaus voor
de verschillende vaardigheden haalt hoger dan het stedelijk gemiddelde. Daarnaast krijgen
leerlingen in Zuid relatief vaak een havo of vwo advies en behalen ze vaak een startkwalificatie. Op het gebied van welbevinden hebben drie op de tien middelbare scholieren uit Zuid psychische klachten, en één op de vijf middelbare scholieren geeft aan last te hebben van suïcidegedachten. Daarnaast ligt het middelengebruik onder jongeren in Zuid hoger dan gemiddeld in de stad.

Auteurs:
Merel van der Wouden m.van.der.wouden@amsterdam.nl
Thijs van Vliet

Media

Documenten