Redacteur

Roland Oude Ophuis

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

 • Openbaar

  Pilot digitale inclusie VoorUit 2021-2022

  VoorUit heeft een pilotinterventie rondom digitale inclusie in Nieuw-West…

  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Publieke Waarden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Studenten, Nieuw-West 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek 2022 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gehandicaptensport Geuzenveld-Slotermeer

  Feiten en cijfers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebiedsgerichte data, een overzicht van relevante dashboards (extern), update november 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken

  Van analyse van het netwerk naar aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen Nieuw–West. Waarom een Masterplan?

  Een analyse van Nieuw-West 2021

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Masterplan Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  In onderzoek naar het proces arbeidstoeleiding voor statushouders Amsterdam Nieuw-West

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek 2022 stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Banen en werkenden Nieuw-West en Westpoort 2020

  In Nieuw West is de werkloosheid en het aantal mensen met een uitkering…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Kunst en cultuur in gebiedsontwikkeling…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Toepassen van kunst en cultuur in gebiedsontwikkeling Oeverlanden

  In dit advies is er gekeken naar hoe kunst en cultuur kunnen worden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toepassen van kunst en cultuur in gebiedsontwikkeling Sloterdijken

  In opdracht van de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, is er een…

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Studenten, Sloterdijken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Facing racism: discomfort, innocence and the liberal peripheralisation of race in the Netherlands

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderende buurten in Amsterdam (2012)

  (Dobbebuurt en Geuzenveld)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veerkracht van corporatiebuurten in Amsterdam en omgeving

  Publiekssamenvatting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toegankelijkheid in divers perspectief

  Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheidsscan De Aker

  Energieambassade in opdracht van het stadsdeel. Omschrijving: door middel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtdragers in de Couperusbuurt

  Een ruimtelijk-programmatische verkenning van een ontwikkelbuurt

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek en Ontwikkelbuurten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtdragers

  Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geheugen van West

  De website is in 2004 door het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gestart.

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Verhalen uit Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Je oogst wat je zaait: een onderzoek naar de verhoudingen tussen jongeren en omwonenden in het zuidwest kwadrant van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publicaties (boeken, films) over Nieuw-West

  Stichting Driehoek is opgericht op 2 juni 1993 in de nasleep van het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van Eesterenmuseum

  Licht, lucht & ruimte

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrouwen van Nieuw-West

  (Visuele) storytelling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Storytelling Nieuw-West

  Meet.Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Gebieden

  De Staat van de Gebieden beschrijft voor de komende bestuursperiode de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen maken wij De Punt duurzaam

  Resultaten vragenlijst najaar 2020 (factsheet)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reimerswaal Ontmoet en Gouden Ticket

  Gebiedsgericht werken in de praktijk gebracht.

  Lees meer over
 • Openbaar

  De gemengde stad

  Wensen, feiten en beleving

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Stadsdeeloverstijgend onderzoek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Operatie Confuciusplein

  Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Operatie Buurt 9

  Periode: december 2019-juli 2020

  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Amsterdam Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  OPERATIE PERISCOOP

  OPERATIE PERISCOOP doet interventies waarbij het sociale domein verbonden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mijn park Amsterdam

  In haar promotieproject wil Bep Schrammeijer uitzoeken hoe publieke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Resultaten app onderzoek Rembrandtpark 2018

  Pilot

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schurende verschillen

  Op zoek naar constructief samenleven in superdiverse wijken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het fieldlab van de HvA / BOOT in Nieuw-West

  De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de gemeente Amsterdam hebben de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtcampus Nieuw-West

  In Buurtcampus Nieuw-West zoeken de bewoners, professionals, ondernemers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stageopdrachten rondom het thema duurzaamheid ( ikv Kennisalliantie Duurzaamheid Nieuw-West)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drie stageopdrachten rondom het thema eenzaamheid ( ikv Kennisalliantie Eenzaamheid Nieuw-West)

  Lees meer over
 • Openbaar

  CSL in Nieuw-West

  Op 18 september 2017 is de VU-Studiezaal in het leven geroepen, gevestigd…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Draagvlakmeting opvang ongedocumenteerden

  Meting onder omwonenden van opvanglocatie Anderlechtlaan

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2021 stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage inzake Buurtbudget Slotermeer Noordoost

  In het voorjaar van 2019 is stadsdeel Nieuw-West gestart met de pilot…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in DASNS

  De onveiligheidsbelevingsindex in bijvoorbeeld de Aker (Nieuw-West) is…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Community Service Learning Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Studenten, Nieuw-West 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets monitoring WPT 2020

  In 2016 zijn op verschillende pleinen in Nieuw-West wijkpraktijkteams…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets monitoring WPT 2018

  In 2016 zijn op verschillende pleinen in Nieuw-West wijkpraktijkteams…

  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Onderzoek 2020 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 en eerder Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Onderzoek 2021 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Minimahuishoudens in Nieuw-West

  Presentatie stadsdeelcommissie 26 februari 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorkomen is beter dan genezen

  Op weg naar financiële zelfredzaamheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaal werk in stadswijken waar problemen zich opstapelen

  In dit artikel wordt de consequenties besproken van de ruimtelijke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis VU - “ Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg": De rol van buurtbemiddeling in de aanpak van woonoverlast door psychisch…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis VU - Aanpak en preventie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meisjes in stadsdeel Amsterdam…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2020 stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Studenten, De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen aan de stadsrand

  Wat zijn de woonmotieven van inwoners van Nieuw Sloten en in hoeverre…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Assessing environmental gentrification in Slotervaart

  The central question of this bachelor’s thesis is ‘How is gentrification…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Heritage and resident participation: Urban revitalization and heritage making in the Slotermeer neighborhood in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Belonging to Slotermeer: Comparing the general expansion plan with the experience of residents

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Een groene geschiedenis: Een onderzoek naar het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam en haar uitwerking van groen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Public cooperation in the context of countering radicalization: The predicting role of police manners and trust

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Changing neighbourhoods, changing health? Residents’ experiences and expectations of urban renewal in their…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - The (mix)match between policy-makers and residents: On the problematization of Geuzenveld and social mixing as a…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Neighbourhood perceptions in socially-mixed neighbourhoods: A study in the neighbourhoods Geuzenveld, Middenmeer and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ik ga hier nooit meer weg

  Onderzoek naar de rol van de buurt tijdens het proces van herstructurering

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Studenten, Osdorp

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Studenten, Slotervaart

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Broedplaatsen: beleid en praktijk

  Door F. Ensink

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? (2015)

  Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 2013-2014

  Lees meer over
 • Openbaar

  Spookjongeren (2014)

  Quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage Leefbaarheidsonderzoek Nieuw-West (2014)

  Ymere heeft in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West een aantal zogenaamde…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuw-West, Thuis Best? (2012)

  Rapportage QuickScan naar Huiselijk Geweld in Nieuw-West.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongeren Nieuw-West op de arbeidsmarkt (2012)

  In Nieuw-West wonen ruim 24.500 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Demografische en ruimtelijke analyse Nieuw-West (2012)

  Stadsdeel Nieuw West heeft voor de ontwikkeling van een nieuwe Woonvisie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenleven met verschillen in Nieuw-West (2012)

  Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stadstraat in Nieuw-West

  Naar een passende invulling van de plint

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Studenten, Nieuw-West 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Kleinschalige landbouwprojecten in Amsterdam Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Transitiepotentieel van Urban Living Labs in de metropoolregio Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Studenten, Nieuw-West 2016 en eerder

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Een profielschets en een vergelijking van meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis in Amsterdam Zuidoost en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tijdelijke horeca Ecuplein: ‘The Bus’: bewoners- en ondernemerspeiling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Spring High Expeditie (Nieuw-West)

  In Amsterdam Nieuw-West op expeditie met leerlingen, leraren, ouders

  Lees meer over
 • Openbaar

  Plaatsmakers: social lab over goed samenleven rondom het Corfuplantsoen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen maken wij Nieuw-Sloten Duurzaam! Duurzaamheidscan

  Energieambassade in opdracht van het stadsdeel. Omschrijving: door middel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - The new neighbours at Startblok: A study of collaborative planning and the role of communities in the development of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Tussen de regels door: Over de invloed van institutionele en sociale regels op de hulpverlening aan spookjongeren

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Who belongs where? Feeling of belonging and Etnic Segregation in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Een veilig thuis voor iedereen: De invloed van wijkgebonden factoren en factoren gerelateerd aan de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Tunneling network's design: A de-scription of Nieuw-West's transit map - bridging the quasi-object with Amsterdam's…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Bewonersinitiatief inclusief: De ontwikkelingen van bewonersinitiatieven in de gemeente Amsterdam om dichter bij de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek subjectieve veiligheid proeftuin Geuzenveld en Tuindorp Oostzaan

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets Jeugd

  Stadsdeel Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis HvA - Studenten in de wijk: Een onderzoek naar buurtparticipatie door hoogopgeleide studenten in Slotervaart

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Woningtoewijzingen kwetsbare groepen in de stadsdelen, 2016-2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Huisvesting kwetsbare groepen: de spreiding over stadsdelen, wijken en buurten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Kwetsbare bewoners in de stadsdelen

  In het eerste deel van de factsheet wordt met behulp van rangordes een…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  GGD & Covid-19

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (47)

  Covid-19 in de stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De huisvesting van de kwetsbare groepen uit het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen in de Wildeman

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Huisvesting kwetsbare groepen Nieuw-West

  Er is onderzoek verricht naar waar, sinds de start van het Programma…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewonersonderzoek Sloterdijken

  Eerste bewonersonderzoek in Sloterdijken
  Het gebied Sloterdijken is volop…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie alcoholverbodsgebieden stadsdeel Nieuw-West

  Osdorpplein en Lambertus Zijlplein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het hart beter laten kloppen

  Consumentenonderzoek Lambertus Zijlplein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groen in de wijk

  Toepassing van groen in wijken volgens bewoners en gemeentelijke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West

  Rapportage laatste fases van het onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parkeerregulatie De Aker Oost

  Resultaten draagvlakmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parkeerregulatie Jan de Louterbuurt

  Resulaten draagvlakmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parkeerregulatie Meer en Oever

  Resultaten draagvlakmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parkeerregulatie Nieuw Sloten

  Resultaten draagvlakmeting

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis UvA - Buurtbudget in Slotermeer-Noordoost: democratisering van begroting gemeenschapsgeld: Een onderzoek naar deelnemers…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Towards increasing youth volunteer participation in Slotervaart

  Understanding the factors that affect the initial decision of young…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Imago fietsen Nieuw-West Amsterdam (2012) / Fietslab Callandlyceum

  In Amsterdam Nieuw West wordt minder gefietst dan in andere stadsdelen.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Fietsen stimuleren in Amsterdam Nieuw-West

  onderzoek naar de fietspraktijken van leerlingen en scholieren en…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Stadsdelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis Haagse Hogeschool - Jongeren betrekken bij duurzame participatie: Onderzoek naar jongerenparticipatie in Gemeente Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis HvA - Het effect van Sport Veel @ Jacob Geel op de sportdeelname van basisschoolleerlingen uit Amsterdam Nieuw-West:

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leefomgevingsfactoren die invloed hebben op de lichamelijke activiteit van ouderen (65-75 jaar) (2016)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op een dag aan de keukentafel… (2016)

  Onderzoek naar de opbrengsten van de keukentafel Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  In geouwehoer kun je niet werken (2016)

  Eindrapport Leernetwerk Sociaal Ondernemerschap en Omgaan met de Overheid…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zeven organisaties aan het woord (2016)

  Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Netwerkonderzoek taalaanbieders Amsterdam Nieuw-West (2016)

  Sinds de afgelopen jaren is een beweging gaande waarbij de overheid zich…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meedoen in Nieuw-West 2

  De rol van bedrijven in de participatiesamenleving

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meedoen in Nieuw-West

  (2016)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis HvA - Verlichting van de Amsterdamse woningmarkt

  Woningbouw mogelijkheden voor Nieuw-West en Osdorp

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mijn straat

  een onderzoek naar de toe-eigening van de woonstraat in Amsterdam Nieuw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wijkteamonderzoek Slotervaart

  Een rapportage van het onderzoek naar de samenwerking tussen wijkteam…

  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Studenten, Geuzenveld-Slotermeer

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  "Van overleven naar leven" Geuzenveld-Slotermeer

  Effectmeting aanbod minimavoorzieningen, gebruik van minimavoorzieningen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Portretten uit de Wildemanbuurt (2018)

  Een onderzoek naar de wensen en behoeften van verschillende bewonersgroepen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets Nieuw-West op basis van coalitieakkoord

  Zes verschillende factheets (cijfers en trends) op basis van de Ambities…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het uitvoeren van duurzaamheidscans in gebieden in Nieuw-west

  Een duurzaamheidsscan is een enquête onder bewoners en bedrijven waarin…

  Lees meer over
 • Openbaar

  BOOT in Nieuw-West: ontwikkeling van de Burgemeester Röellstraat

  Het lopend semester (eind 2018) richten de studenten van de BOOT…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Studenten, Nieuw-West 2020

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Huisvesting kwetsbare groepen Nieuw-West, periode 2016-2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Thuiswonende 20 tot en met 39-jarigen in Nieuw-West

  Aanvulling op het OIS rapport (2019): Thuiswonende 20 tot 40-jarige…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis VU - Community interventions: Cooperation in formal structures in Community Coalitions

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis VU - If you don’t have a network, you have nothing: The key to supporting key-figures

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Studenten, Nieuw-West 2019

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Studenten, Nieuw-West 2018

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2019 Stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwetsbaarheidsscore: 11% van de Amsterdammers meest kwetsbaar

  Wie de kwetsbaarheid van bewoners in kaart wil brengen heeft de keuze uit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

  In een superdiverse wijk is het niet vanzelfsprekend dat buren veel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Draagvlakmeting azc Willinklaan

  meting 18-26 juni 2018, rapportage augustus 2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Opgaven ontwikkelbuurten Amsterdam: waar spelen welke problemen?

  Analyse en kernindicatorenoverzicht ontwikkelbuurten Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een Omstreden Plein:

  Een kwalitatief onderzoek naar het gevoel van ‘thuis’ op Plein ’40-’45…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Draagvlakmetingen parkeerregulatie (2018)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Draagvlakmetingen parkeerregulatie in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoeken verkeer en parkeren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale laaggeletterdheid, Nieuw-West (2016)

  De factsheetrapportage over laaggeletterdheid in Nieuw-West is ontwikkeld…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Validatie taalverkenner paspoort en 1e veldonderzoek Amsterdam Nieuw-West (2015)

  Lees meer over
 • Collectie (16)

  Onderzoek 2019 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Sloterdijken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  HvA in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuw-West gezond en wel? 2012

  Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheid in Beeld (2016)

  Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016

  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Onderzoek diversiteit/inclusie in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gewone mensen. Populisme en het discours van verdringing in Amsterdam Nieuw West (2012)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Everyday autochthony (2016)

  Difference, discontent and the politics of home in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk: over afwijzende en loyale groepen bij stedelijke vernieuwing (2010)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Helpt de middenklasse? (2008)

  Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pionieren in West (2010)

  18 jaar stedelijke vernieuwing in het Zuidwest Kwadrant

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuw-West: parkstad of stadswijk (2016)

  De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (27)

  Onderzoek 2016 en eerder Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  The Role of Formal and Informal Networking for Local Organisations.

  A success factor?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontevredenheid en bereidheid in Geuzenveld-Slotermeer

  Een verkenning naar de factoren die de ontevredenheid en bereidheid van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis HvA - Lage buurtbetrokkenheid in de Aker: Onderzoek naar lage buurtbetrokkenheid onder de inwoners van de Aker tussen de 45…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis HvA - Little Manhattan, kans of bedreiging voor Slotervaart? Verkennende scriptie naar de leefbaarheid in Slotervaart

  Lees meer over
 • Openbaar

  Placemaking Delflandplein

  Buurtbewoners zouden graag positieve verandering van hun plein zien en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parkeeronderzoek Nieuw-West

  In het kader van het project Parkeeragenda Nieuw-West heeft de gemeente…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Betere bereikbaarheid; verbindingen met aanvulling op openbaar vervoer

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2018 stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Studie verkeersveiligheid schoolomgeving

  Het opstellen van infrastructurele maatregelen voor de belangrijkste…

  Lees meer over
 • Collectie (20)

  Onderzoek 2018 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek 2017 en eerder, stadsdeeloverstijgend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Onderzoek 2017 Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Slotervaart

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (20)

  Osdorp

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (28)

  Geuzenveld-Slotermeer

  Openbaar
  Lees meer over