Redacteur

Annelies van Loon

Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) | Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie

 • Collectie (4)

  Kennisbijeenkomst Betaal- en bereikbaar voedsel

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaal economische en ethnische verschillen in relatie tussen kosten voeding en kwaliteit voedsel

  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Onderzoek voedselomgeving GGD Amsterdam 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Covid en oudere migranten

  De corona pandemie heeft sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Film over G4-USER

  Een portret en overzicht van de onderzoeken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Weten wat werkt in het sociaal domein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse nota gezondheidsbeleid 2021-2025

  Gemeenteraad 1/2 december 2021

  Lees meer over
 • Collectie (20)

  Gezonde voedselomgeving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwetsbare groepen en de impact van Corona

  Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de…

  Lees meer over
 • Collectie (27)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2021 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart

  Bij de gemeenten van Amsterdam en Amstelland is er behoefte aan informatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoog-risico HPV infecties bij mannen die seks hebben met mannen: incidentie, persistentie en risicofactoren over 5 jaar observatietijd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderingen over de tijd in seks-gerelateerd drugsgebruik/chemsex onder mannen die seks hebben met mannen en de associatie met hiv…

  Lees meer over
 • Openbaar

  PrEP gebruikers: Lopen zij een extra risico op een hepatitis C virus (HCV) infectie?

  Lees meer over
 • Openbaar

  COBRA (ComorBidity in Relation to Aids)

  COBRA is a EU-funded international study on ageing and HIV. Its aims are…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Acute HIV detectie en snelle linkage to care (AHI)

  In dit project wordt gepoogd mannen die seks hebben met mannen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Virological and serological predictors of high-grade anal intraepithelial neoplasia (HGAIN) in HIV-infected men who have sex with men…

  Lees meer over
 • Openbaar

  International Collaborative of Prospective Studies of HIV and Hepatitis in IDU

  Lees meer over
 • Openbaar

  Screening van migranten op hepatitis B en C en hiv bij de TBC-afdeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  De incidentie van dengue virus infectie onder reizigers naar Suriname

  De GGD Amsterdam doet momenteel onderzoek naar het vóórkomen van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheidsrisico's bij langlopende evenementenvergunningen

  Inventariseren van de gezondheidsrisico's die op kunnen treden bij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Referentietaak GO: GOREF

  Uitvoering van landelijke monitoring van resistentie van Neisseria…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Netherlands-Indonesia Study on the Epidemiology of Antimicrobial Resistance Neisseria gonorrhoeae (THE NEISSERIA PROJECT)

  Lees meer over
 • Openbaar

  HP4V-men: HPV vaccination intention among male clients of the STI outpatient clinic

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkennend onderzoek naar sociale basis interventies in Amsterdam tijdens intelligente lockdown 2020

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  GGD & Covid-19

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Alcoholmonitor

  De Alcoholmonitor beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Symposium Participatie

  Op 6 juli 2017 vond een symposium plaats over het bevorderen van…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Corona / COVID-19

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

  Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Planet Homeless: Governance arrangements in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaal uitgesloten in de grote stad

  Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Health, drugs and service use among deprived single men

  Comparing (subgroups) of single male welfare recipients against employed…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mankracht en Meetellen

  Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie, empowerment en herstel; een inventarisatie van meetinstrumenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effectiviteit maatregelen in lokaal geluidbeleid

  Afscherming van een deel van de gevel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Adembenemende brommers

  Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lekker Gezond

  Het project 'Lekker Gezond' evalueert het gezonde voedingsbeleid van Jump

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezond slapen

  Het project Gezond Slapen richt zich op het stimuleren van gezond…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2020 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Plan van aanpak ontwikkeling onderzoeksagenda effectmetingen Basisvoorzieningen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Welzijn op Recept verwijzingen door wijkverpleegkundigen

  n oktober 2018 is de GGD in opdracht van OJZ een evaluatieonderzoek naar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  PERFECT

  Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

  Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culturele verschillen in eenzaamheid: cross-culturele meetinvariantie en risicofactoren.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Healthy Urban Route Planner (HURP)

  AMS Stimulus Project

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek leefomgeving 2018

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (32)

  Infectieziekten 2018

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek Epidemiologie, Gezondheidsbevordering…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Binnen de gemeente Amsterdam en zeker ook binnen het sociaal domein wordt…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Themabijeenkomst Participatie van burgers in beleid en onderzoek

  Op 7 november 2017 organiseerde de GGD Amsterdam in samenwerking met het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kijk! Een gezonde wijk!

  Slotermeer is uitgekozen voor een groot onderzoeksproject waarmee via een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  ClairCity

  Betere luchtkwaliteit in steden door actieve burgers

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Academische Werkplaats G4-USER

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Academische werkplaatsen GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderzoek 2017 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (14)

  GGD Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over