Artikel

Effectiviteit maatregelen in lokaal geluidbeleid

Afscherming van een deel van de gevel

Met het compact bouwen en de toenemende populariteit van stedelijk wonen neemt ook het bouwen van woningen toe op lawaaibelaste plekken. Door buitenruimtes of geopende ramen te vrijwaren van overmatig lawaai kunnen mensen in principe ook daar met een open raam slapen zonder veel lawaai binnen te halen. Het is echter niet bekend wat deze geluidmaatregelen, inclusief ventilatie en eventuele opwarming, voor effect hebben op de woontevredenheid en ervaren geluidshinder.

Dit project is een verkenning van de effecten van dergelijke ‘moderne’ maatregelen op de beleving van bewoners. In Amsterdam en Utrecht, waar deze maatregelen voortvloeien uit lokaal geluidbeleid, worden een aantal woonprojecten geselecteerd waarin deze geluidmaatregelen zijn toegepast. Bewoners daarvan worden ondervraagd naar hun beleving van de woning en woonomgeving. In de analyse wordt de relatie van die beleving met het geluidniveau en de maatregel deels kwantitatief en deels kwalitatief onderzocht.

Project van de Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid (AW-MMK)

GGD Amsterdam m.m.v. UvA, Gemeente Utrecht, RIVM), Gemeente Amsterdam (Ruimte en Duurzaamheid), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Informatiebron: http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2017/effectiviteit_maatregelen_in_lokaal_geluidbeleid

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto kaft GGD rapport geluidsmaatregelen

Media

Documenten