Artikel

Zorg- en ruimte voor ouderen

Commissie Zorg & Sport 9 maart 2017

Ruimtelijke strategien voor levensloopbestendige buurten. Ruimte en Duurzaamheid heeft sinds 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijke ruimtelijke gevolgen van de ontwikkelingen in de zorg (decentralisaties en bezuinigingen) en de toenemende vergrijzing in Amsterdam. Belangrijke conclusie voor het ruimtelijk domein was dat er in de toekomst veel meer ouderen en andere mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte zelfstandig thuis blijven wonen. Behalve sociale en maatschappelijke consequenties heeft dit ook ruimtelijke consequenties op verschillende schaalniveaus: op het gebruik van de woning, woonomgeving, openbare ruimte, spreiding van voorzieningen, toename verkeers-bewegingen en leegkomend zorgvastgoed. R&D heeft zich vervolgens gericht op de vraag: Waar zijn welke ruimtelijke strategieën nodig, zodat Amsterdammers langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Hierbij lag de focus op kwetsbare ouderen en de woonomgeving.

Behandeld in Commissie Zorg & Sport 9 maart 2017

Behandelend ambtenaar: Margreet Leclercq, M.Leclercq@amsterdam.nl,  Johan Osté, joste@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Publicatie van Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam, in opdracht van wethouder Zorg en Welzijn, Ouderen en Ruimtelijke Ordening.

Werkgroep Zorg & Ruimte - Esther Reith, Margreet Leclercq, Tim Ruijs

Aanvullende informatie

Media

Documenten