Artikel

Addressing complexity through visualisations

Onderzoeksvoorstel Ellen Merkus (promotietraject voor ambtenaren)

“Cities face unprecedented challenges which are increasingly interconnected, complex and dynamic in nature. In response to these challenges, governmental organizations are experimenting with systems thinking approaches. Seeing the city and its challenges through a systems lens helps in addressing the underlying dynamics which shape patterns and behaviours on a systems level. This research focuses on the practice of visualising complex systems in workshop settings where actors with different backgrounds collaborate on building an understanding of complex societal issues."

Met deze passage begint het onderzoeksvoorstel van Ellen Merkus dat hieronder te vinden is. Ellen werkt bij de Gemeente Amsterdam en schrijft in deeltijd een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Haar onderzoek richt zich op het gebruik van visualisaties om complexe vraagstukken beter invoelbaar te maken. Hierbij ligt de focus op praktijksituaties waar mensen met verschillende achtergronden perspectieven uitwisselen, en waar visualisatie helpt om gedeelde beelden en kennis op te bouwen.

Looptijd onderzoek: 2021-2025
Begeleiding: dr. ir. Jotte de Koning en dr. ir. Jan Carel Diehl (TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen)

Bron: Ellen Merkus (2020)

NB: Gedurende het promotietraject kunnen er wijzigingen aan het onderzoeksvoorstel optreden. Voor een actuele stand van zaken kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Max PIxel - wires

Icon afbeelding: wires 1.jpg

Media

Documenten