Artikel

Beleidsplan Binnenstad 1993

Het Beleidsplan Binnenstad uit 1993 bundelde het bestaande beleid voor de Binnenstad (destijds nog geen stadsdeel). De reeks Trendrapporten waarin ontwikkelingen in de Binnenstad werden gemonitored is gebaseerd op het beleidskader uit het Beleidsplan Binnenstad.

Media

Documenten