Artikel

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam

Vroegsignalering heeft in Amsterdam en Rotterdam volop de aandacht van de geraadpleegde woningcorporaties. Deze woningcorporaties voeren tegenwoordig een actief incasso uit. De inzet is bij alle corporaties om zo vroeg mogelijk bij een huurachterstand met de huurder afspraken te maken over het in lopen van de achterstand. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat snelle actie meer mogelijkheden biedt om een huisuitzetting te voorkomen. Voor de corporaties heeft dit ook (financiële) voordelen.

Auteurs: Dorieke Wewerinke en Linda van den Dries

Projectleider: Judith Wolf

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: GGD

Media

Documenten