Redacteur

Françoise Rondaij-Koch

Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) | Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie

Redacteur

 • Collectie (22)

  Gezond Leven 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Onderzoek voedselomgeving GGD Amsterdam 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Covid en oudere migranten

  De corona pandemie heeft sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen…

  Lees meer over
 • Collectie (23)

  Gezond Leven 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten coronacrisis op de zorg van kwetsbare groepen

  Veel organisaties hebben grootschalig hulp verleend aan kwetsbare mensen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drugsgerelateerde Sterfte

  De gegevens uit de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS geven een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De praktische uitvoering van het beleid tegen vrouwelijke genitale verminking en de behoeften en wensen van de doelgroep

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Gezondheidsmonitor

  De gemeente Amsterdam heeft informatie nodig over de gezondheid en de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Middelengebruik bij suïcide

  In kaart brengen en vergelijken van de aard van intoxicatie bij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Suïcide door middel van barbituraten of helium

  Door verschillende belangenverenigingen worden methoden gepropageerd voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veerkracht pilot 2: Proefimplementatie en evaluatieonderzoek van 'Op weg met veerkracht' in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ Monitor

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid

  Al jaren zien we een dalende vaccinatiegraad in de regio Amsterdam. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek gedragsmaatregelen corona en welbevinden Amsterdam

  Sinds maart 2020 heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor stroomstootwapen (SSW)

  De Nationale Politie treft op dit moment de voorbereidingen voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor advies en meldpunt OGGZ

  Het Advies- en Meldpunt OGGZ is een regionale meldfunctie voor personen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vroegsignalering middelengebruik bij patiënten op SEH en in de arrestantenzorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Met de ZRM als voorbeeld wordt in dit project een beschrijving van de (O…

  Lees meer over
 • Collectie (27)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (40)

  Infectieziekten 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2021 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart

  Bij de gemeenten van Amsterdam en Amstelland is er behoefte aan informatie…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  GGD & Covid-19

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude onderzoek

  Om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam voert de GGD…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Acute Crisisketen Amsterdam

  De acute crisisketen in Amsterdam zorgt dat mensen met acute…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meten=weten: de kunst om veiligheid te meten

  Voor de publieke gezondheidszorg is het van belang zicht te hebben op en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland

  Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ambulantisering Amsterdam

  Ambulantisering is de trend van de toename in het aandeel mensen met een…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Corona / COVID-19

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude opvang 2012-2013

  Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winteropvang 2016/2017

  Commissie Zorg & Sport 13 juli 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winteropvang 2017/2018

  In de winterperiode verzorgt de gemeente Amsterdam samen met de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het schatten van feitelijk daklozen in de G4

  met registratiegegevens van de winterkoudeopvang

  Lees meer over
 • Openbaar

  De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

  Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klaar voor de start?!

  Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Planet Homeless: Governance arrangements in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow

  Lees meer over
 • Openbaar

  ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

  Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woninglijken in de G4

  In de 4 grote steden (G4) worden jaarlijks gemiddeld 70 overleden personen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaal uitgesloten in de grote stad

  Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Health, drugs and service use among deprived single men

  Comparing (subgroups) of single male welfare recipients against employed…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mankracht en Meetellen

  Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het voortraject van Amsterdamse zwerfjongeren

  Risicofactoren en hulpverlening tijdens hun jeugd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?

  Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitelijk dakloos in de G4

  In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfredzaam dak- of thuisloos in de G4

  Onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van personen die zich in 2011…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie, empowerment en herstel; een inventarisatie van meetinstrumenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2020 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (31)

  Infectieziekten 2020

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

  Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culturele verschillen in eenzaamheid: cross-culturele meetinvariantie en risicofactoren.

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek Epidemiologie, Gezondheidsbevordering…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (41)

  Infectieziekten 2019

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2019 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  BIG Data

  Big data zijn procesdata die ontstaan door het maatschappelijk verkeer.

  Lees meer over
 • Collectie (27)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Binnen de gemeente Amsterdam en zeker ook binnen het sociaal domein wordt…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 GGD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Academische Werkplaats G4-USER

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (14)

  GGD Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over