Artikel

Winteropvang 2017/2018

In de winterperiode verzorgt de gemeente Amsterdam samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) extra slaapplaatsen voor daklozen die geen onderdak kunnen vinden. Het gaat om een extra regeling naast het structurele aanbod aan nachtopvang. Gebruikers van de winteropvang krijgen een bed, een warme maaltijd en ontbijt. De overnachting in het kader van de winteropvang is kosteloos. In dit rapport wordt de winteropvang van 2017/2018 en de personen die hier gebruik van maakten beschreven.

Belangrijkste bevindingen

• In de periode van 29 november 2017 tot 3 april 2018 werd door Leger des Heils, HVO-Querido, Volksbond en Stichting de Regenboog aan gemiddeld 278 daklozen per nacht onderdak, een warme maaltijd, en ontbijt geboden.

• Het maximum aantal bezoekers op één nacht was hoger dan verwacht, maximaal 386. De beoogde capaciteit bleek dan ook onvoldoende zodat extra locaties moesten worden ingezet. • In totaal zijn er 1266 bezoekers van de winteropvang geregistreerd. Naar schatting vijftig personen hebben alleen van Regenboog locaties gebruik gemaakt en zijn niet in de centrale registratie meegenomen. Het werkelijke aantal unieke bezoekers zal dan ook ± 1316 bedragen.

• Zowel het gemiddelde per nacht, maximum aantal op één nacht, als het totale aantal bezoekers van de winteropvang bleek hoger dan in voorgaande jaren.

• De bezoekers waren gemiddeld 38 jaar oud en 89% was man. Een derde (32%) van de bezoekers heeft de Nederlandse nationaliteit. Er werden 96(!) verschillende nationaliteiten opgevangen.

• Zowel het aantal als het aandeel bezoekers met een Nederlandse nationaliteit is gedaald. Het aantal en aandeel bezoekers met een nationaliteit uit de nieuwe EU landen (29%) en landen van buiten de EU (27%) is juist gestegen.

• Van de bezoekers heeft 22% in één van de twee vorige jaren ook gebruik gemaakt van de winteropvang. Vorig jaar was dat bij 19% het geval. Dertig procent van de bezoekers gaf bij de intake aan één maand of korter in Amsterdam te verblijven. Vorig jaar was dit 21%.

• De helft van de mensen verbleef 12 nachten of korter in de winteropvang. Een kwart maakte maximaal 3 nachten gebruik van de opvang en een kwart verbleef er 38 nachten of meer. Het gemiddeld aantal nachten van verblijf was 26.

• De screening laat een hogere mate van problemen op het gebied van inkomen en huisvesting zien dan vorig jaar. De zelfredzaamheid op verslaving en geestelijke gezondheid was vergelijkbaar (beide jaren was 41% niet- of beperkt zelfredzaam op één van beide domeinen).

• Van de 1266 geregistreerde bezoekers stonden er ten tijde van aanmelding 61 op de wachtlijst voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

 

Auteur: Marcel Buster

Bron: website G4-USER

Afbeelding credits

Icon afbeelding: AD.nl - winteropvang

Media

Documenten