Deelnemer

Marcel Buster

 • Openbaar

  Monitor Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025

  In 2021 is het beleidsprogramma Dakloosheid “Een nieuwe start. Samen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drugsgerelateerde Sterfte

  Onderzoek naar de praktijk van de detectie en registratie van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Middelengebruik bij suïcide

  In kaart brengen en vergelijken van de aard van intoxicatie bij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Suïcide door middel van barbituraten of helium

  Door verschillende belangenverenigingen worden methoden gepropageerd voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ Monitor

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Met de ZRM als voorbeeld wordt in dit project een beschrijving van de (O…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Alcoholmonitor

  De Alcoholmonitor beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude onderzoek

  Om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam voert de GGD…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winterkoude opvang 2012-2013

  Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winteropvang 2016/2017

  Commissie Zorg & Sport 13 juli 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Winteropvang 2017/2018

  In de winterperiode verzorgt de gemeente Amsterdam samen met de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het schatten van feitelijk daklozen in de G4

  met registratiegegevens van de winterkoudeopvang

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woninglijken in de G4

  In de 4 grote steden (G4) worden jaarlijks gemiddeld 70 overleden personen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?

  Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitelijk dakloos in de G4

  In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drugsmonitor

  De veelheid aan verschillende informatiebronnen rondom aanbod, gebruik van…

  Lees meer over