Collectie (4)

Academische werkplaatsen GGD

Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. Concreet betekent dit vaak dat praktijk- en beleidsprofessionals van een of meerdere GGD'en structureel samenwerken met opleiders en onderzoekers van een universiteit

Meer informatie

Samenwerking tussen praktijkprofessionals (zoals verpleegkundigen en artsen van GGD'en) en onderzoekers is meestal niet vanzelfsprekend. Beiden hebben hun eigen werkzaamheden, werken vaak in verschillende organisaties en komen elkaar weinig tegen. Dat is jammer, want er valt veel van elkaar te leren. Door een Academische Werkplaats verkleint de kloof tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, wat uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Bron en meer informatie: werkplaatsen GGD

Afbeelding credits

Icon afbeelding: G4 user

Sorteren op: