Artikel

PERFECT

Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns

Europees project (8 partners) dat zicht richt op bewustzijn vergroten bij beleidsmakers en planners over de verschillende baten van groen (green infrastructure).
Uitvoerende partij en belangrijke partners zijn de GGD Amsterdam, TCPA (Londen, lead partner) en 6 andere Europese partners.

Het groen in en rondom de stad draagt bij een aan prettige en gezonde leefomgeving en heeft een positieve invloed op de leefkwaliteit. De GGD is partner in het Europese project PERFECT (https://www.interregeurope.eu/perfect/ ). PERFECT is in 2017 gestart en heeft een looptijd van 5 jaar. Doel van PERFECT is de meerwaarde van groen onder de aandacht brengen, en het bewustzijn over de verschillende sociale, ecologische en economische voordelen van groen verhogen.

De GGD richt zich binnen dit project op het belang van groen voor de gezondheid. De afdeling Leefomgeving doet onderzoek naar effecten van ruimtelijke ingrepen in het Noorderpark op bezoekersaantallen en beweeggedrag en doet onderzoek naar het vergroenen van schoolpleinen in Amsterdam. In het project worden ‘best practices’ en beleidservaringen tussen de verschillende partners uitgewisseld. In Amsterdam wordt nauw samengewerkt met collega’s van de RVE Ruimte & Duurzaamheid (R&D) en PMB.

Contactpersoon project: Imke van Moorselaar

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: PERFECT_EU_FLAG.jpg

Icon afbeelding: klaproos.jpg

Media

Documenten