Artikel

Onderzoek Voedsel in gebiedsontwikkeling

Interne verkenning voedselstrategie in gebiedsontwikkeling

Interne verkenning gemeente Amsterdam naar de vertaling van 3 actielijnen uit de voedselstrategie naar gebiedsontwikkeling: welke kansen, obstakels, en concrete handelingsperspectieven zijn er om de voedselstrategie te borgen binnen het huidige gebiedsontwikkeling proces?

Auteurs: Joris Kramer, Thieme Hennis (And The People)

Alle rechten voorbehouden