Collectie (19)

Voedselverspilling en organische reststromen

Actielijn 2 van de Voedselstrategie van de Gemeente Amsterdam

In Nederland verspillen we jaarlijks zo een vierde van ons voedsel. Dat gebeurt binnen de hele voedselketen, van productie tot consumptie. Bij consumenten thuis vindt de meeste verspilling plaats, bijna de helft van al het voedsel dat wordt weggegooid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voedselverspilling in elke stap van de voedselketen wordt tegengegaan? En hoe kunnen we duurzaam en circulair omgaan met reststromen?

In deze collectie verzamelt de redactie van openresearch.amsterdam onderzoek over afval en voedselverspilling.

Meer informatie

Bron: 

 

 

Programma Circulaire Economie

We gaan de strijd aan met voedselverspilling – niet alleen bij huishoudens, maar ook in de horeca. Ook kunnen organische reststromen vaak hergebruikt worden.
Amsterdam wil de komende jaren meer gf(t)e afval van huishoudens gescheiden gaan inzamelen en hoogwaardig verwerken tot biogas en compost. We verkennen ook - samen met partijen uit de regio - hoe we belangrijke voedingsstoffen voor planten uit organische reststromen kunnen teruggeven aan de bodem rondom de stad. We streven naar een hogere consumptie van regionaal geproduceerd en plantaardig voedsel. Zo sluiten we de lokale kringloop beter. Verder geven we ons snoeiafval en maaiafval grotendeels terug aan de natuur. Daar is het een huis voor insecten of compost voor de bodem die samen zorgen voor een rijke biodiversiteit in de stad.

Meer informatie 

 

Deze waardeketen – die invulling geeft aan Actielijn 2 van de Amsterdamse Voedselstrategie – is gekozen omdat onze voedselvoorziening een grote ecologische impact heeft. Om de afvalstroom goed te verwerken en de kostbare, schaars wordende meststoffen te behouden, moeten we op stedelijk niveau de regie houden en samenwerken met de regio. Zo stimuleren we de Amsterdamse economie, sluiten we de nutriëntenkringlopen en stoten we minder broeikasgassen uit.

 

Contactpersoon voedsel en organische reststromen: m.van.der.kleij@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Steven Depolo, Foodlog - rimpelige paprika

Sorteren op: