Artikel

De zes actielijnen van de Voedselstrategie Amsterdam

Infographic


De voedselstrategie richt zich op eerlijk voedsel voor iedereen, voedselverspilling verminderen, gezondere voedselomgeving, lokale landbouw, ondersteuning van ondernemerschap en verschuiving naar meer plantaardige voeding. Doelstellingen omvatten het bevorderen van gezonde voedselkeuzes, duurzaamheid en sociale inclusie, met aandacht voor lokale samenwerking en regelgeving.

Eerlijk en betaalbaar voedsel voor iedereen: Het streven is gezond, eerlijk, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen toegankelijk te maken, en de bestaande voedselhulp te verbeteren om voedselzekerheid te vergroten, met nadruk op lokale samenwerking en ondersteuning van initiatieven zoals de voedselcirkel in Noord.

Voedselverspilling en organische reststromen: De gemeente streeft naar een significante vermindering van voedselverspilling door in te zetten op preventie bij bedrijven, horeca en huishoudens, het redden van voedsel voor sociale initiatieven en het efficiënter omgaan met organische reststromen door meer inzameling en ondersteuning van composteringsinitiatieven.

Gezonde voedselomgeving: Het doel is om gezond voedsel overal makkelijk beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk te maken, om zo gezondere voedselkeuzes te bevorderen en overgewicht en gezondheidsverschillen te verminderen.

Stadslandbouw en korte ketens: Amsterdam wil bijdragen aan de overgang van de landbouw naar meer regionale en lokale productie, met duurzame logistiek en distributie, als onderdeel van de stadslandbouwontwikkeling.

Ondernemerschap en AmsterDoen: De gemeente bevordert culinair ondernemerschap door regelgeving en financieringsregelingen voor collectieven toegankelijk te maken, om het aandeel van lokale initiatieven in het voedsel-ecosysteem te vergroten.

Meer plantaardig: Het streven is om de consumptie van plantaardige eiwitten te verhogen ten koste van dierlijke eiwitten, met als doel de gezondheid te verbeteren en de milieudruk te verminderen, onder meer door de catering van de gemeente meer plantaardig te maken en samen te werken aan het verminderen van vleesconsumptie en intensieve veeteelt.

Bron: voedselstrategie gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: voedselstrategie

Media

Documenten