Collectie (5)

Voedselstrategie

Met de Voedselstrategie zet Amsterdam in op een gezond, eerlijk, duurzaam en betaalbaar lokaal voedselsysteem.

De manier waarop we voedsel produceren, distribueren, bewerken en consumeren heeft een groot effect op het welzijn van mensen, dieren, klimaat en planeet. Tegelijkertijd heeft lang niet iedereen toegang tot eerlijk en betaalbaar eten en drinken. Dat moet anders.

Meer informatie

Met de Voedselstrategie zet Amsterdam daarom de komende jaren in op een gezond, eerlijk, duurzaam en betaalbaar lokaal voedselsysteem, waarbij alle Amsterdammers voordeel hebben van de verandering. Door onder andere het verbinden van regionale productie aan stedelijke consumptie, het terugdringen van voedselverspilling, het verkorten van de transportafstand voor voedsel en het aanmoedigen van het eten van meer plantaardige eiwitten. Dit wordt samen gedaan met initiatiefnemers, (kennis)instituten, overheden, boeren en bedrijven.

Op deze manier levert Amsterdam een bijdrage aan de transitie van ons huidige voedselsysteem naar een circulair en ecologisch verantwoord systeem met minder belasting van het klimaat en gezondere keuzes voor consumenten.

Actielijnen

In de Uitvoeringsagenda Voedselstrategie richt de gemeente zich op de realisatie en schaalbaarheid van concrete projecten. Dit gebeurt langs 6 actielijnen.

 

Zie: Volg het beleid: Voedselstrategie Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: De Ommuurde Tuin: Moestuin

Icon afbeelding: voedselstrategie

Sorteren op: