Artikel

ClairCity

Betere luchtkwaliteit in steden door actieve burgers

Europees project (8 steden) met Amsterdam als pilotstad voor het betrekken van burgers bij luchtkwaliteit en klimaatverandering.

'Hoe wil jij wonen, werken en reizen in de stad van de toekomst? Dat is de vraag die we stellen aan burgers in heel Europa voor een groot nieuw project: ClairCity. ClairCity wil bewustwording onder burgers creëren over luchtvervuiling en over de uitstoot van CO2 in onze steden.

Samen met inwoners van Amsterdam willen wij onderzoeken hoe je als burger zelf kunt bijdragen aan het oplossen van die problemen. Uniek aan dit project is dat burgers de hoofdrol krijgen om, samen met het onderzoeksteam, uit te vinden wat de beste oplossingen zijn.'

Dit EU project wordt uitgerold in zes partner steden: Amsterdam in Nederland (Gemeente Amsterdam AMS en Trinomics), Bristol in het Verenigd Koningkrijk, Ljubljana in Slovenië, Sosnowiec in Polen, de Aveiro regio in Portugal en de Liguria regio in Italië. De burgers van deze steden zullen betrokken worden in ons project door middel van een online spel, een app, school competities en lokale workshops en evenementen.

Dit project brengt gedetailleerde informatie over luchtkwaliteit in elke stad samen met het gedrag en het dagelijks leven van burgers. We zullen geavanceerde toekomstscenario’s genereren waarin verschillende beschikbare beleidsopties voor de steden worden verwerkt. Deze toekomstscenario’s zullen niet alleen gebaseerd zijn op statistische data. Inwoners van iedere stad zullen hun eigen visie geven op hun stad van de toekomst, zodat de modellen ook echt de aspiraties van de lokale bevolking weerspiegelen.

Bron en meer informatie: website ClairCity

Zie ook: website Team Europese Subsidies Het project is met 6,7 miljoen Euro gefinancierd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Looptijd: mei 2016- april 2020

 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: citizen led air pollution picture high res.jpg

Icon afbeelding: ClairCity-Logo-AW-08.jpg