Artikel

Participatie, empowerment en herstel; een inventarisatie van meetinstrumenten

Participatie van kwetsbare mensen in de samenleving is één van de prioriteiten van het gemeentelijke beleid in het sociale domein. In de beleidsdiscussies is er vooralsnog weinig eenduidigheid in wat participatie inhoudt en hoe zich dit verhoudt tot concepten als herstel, empowerment en zelfredzaamheid. Ook is er nog geen consensus over een betrouwbaar en bruikbaar instrument voor het meten van ‘participatie’ van burgers. In gemeenten wordt al relatief veel gebruik gemaakt van de Participatieladder. Deze ladder is echter sterk gericht op (al dan niet betaald) werk als einddoel, en raakt veel minder de onderliggende mechanismen bij participatie en herstel van kwetsbare mensen.

Dit onderzoek beoogt een overzicht te bieden van bruikbare en betrouwbare instrumenten voor het meten van participatie, empowerment en herstel van sociaal kwetsbare mensen. Deze notitie is bedoeld als een hulpmiddel in de gemeentelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming inzake de bepaling en monitoring van ‘participatie’ van burgers. De opdracht voor dit ‘klein maar fijn’project is gegeven door de Academische werkplaats G4-User en is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, UMC St Radboud Nijmegen, in samenwerking met de GG&GD van de gemeente Utrecht.

Auteurs:Maurice van Luijtelaar en Judith Wolf, Onderzoekscentrum maatschappelijk zorg

Bron: website G4-USER

Afbeelding credits

Icon afbeelding: desleutel.be

Media

Documenten