Artikel

Evaluatie Welzijn op Recept verwijzingen door wijkverpleegkundigen

n oktober 2018 is de GGD in opdracht van OJZ een evaluatieonderzoek naar Welzijn op recept verwijzingen door wijkverpleegkundigen. De gangbare verwijzing verloop via huisartsen maar om een bredere doelgroep te kunnen bereiken wordt nu onderzocht of verwijzingen door wijkverpleegkundigen ook mogelijk is. Onderzoeksvragen zijn: Is de doelgroep geschikt voor dit aanbod en is er voldoende aanbod voor deze specifieke groep, heeft de interventie aanpassingen nodig of is het vergelijkbaar met de verwijzing van de huisarts? In maart 2019 zal het onderzoek worden afgerond na uitvoeren van enquêtes, interviews en focusgroepen met professionals en deelnemers.
Doel

Looptijd: 2018-2019

Alle rechten voorbehouden