Artikel

Verkennend onderzoek naar sociale basis interventies in Amsterdam tijdens intelligente lockdown 2020

Inzicht in het brede aanbod aan initiatieven gericht op kwetsbare Amsterdammers en verdiepend kwalitatief onderzoek naar werkzame elementen van enkele van deze sociale basis interventies in tijden van 1,5 meter afstand behouden.

Sinds 12 maart 2020 is de uitvoering van veel sociale basis interventies en activiteiten noodgedwongen gestopt. Dit betreft interventies die op initiatief van Amsterdammers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties of de gemeente die bijdragen aan de doelen van de sociale basis zoals Amsterdammers ondersteuning bieden die bijdragen aan meer zelfredzaam, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Direct na 12 maart is door vele partijen hard gewerkt aan het inzetten van (alternatieve)interventies die wel uitgevoerd konden worden. Interventies waarbij hanteren van 1,5 meter afstand mogelijk is en waarbij besmettingskansen worden vermeden. Interventies die al bekend waren zoals telefonisch contact onderhouden, aanbieden van boodschappen hulp. Het aanbod bestond al of is geïntensiveerd of uitgebreid maar het betreft ook nieuwe initiatieven.

Verkennend onderzoek
In dit verkennend onderzoek, in opdracht van het programma Versterken Sociale basis, willen de onderzoekers van EGZ/GGD in 6 maanden (mei t/m oktober 2020) eerst het aanbod aan initiatieven gericht op kwetsbare Amsterdammers rubriceren en vervolgens aan de hand van een selectie van interventies, een indruk gegeven van de organisatie en drijvende krachten, de ervaren werkzame elementen en de ervaren impact van het aanbod door de bereikte groep Amsterdammers. We onderzoeken het perspectief van de initiatief nemers (gemeente, professionals welzijn, vrijwilligers) en de burgers die bereikt worden. Dit is met name van belang als de lockdown periode van langere duur zal zijn met name voor de meest kwetsbare burgers of ter uitbreiding van het aanbod in de toekomst.

Looptijd: mei t/m oktober 2020

Afbeelding credits

Header afbeelding: Buurthuis