Artikel

Huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart

Bij de gemeenten van Amsterdam en Amstelland is er behoefte aan informatie ter onderbouwing van de preventie, (vroeg)signalering en interventies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Als gevolg van de decentralisaties worden gemeenten met ingang van 2015 volledig verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor heeft per 2015 een herverdeling van middelen plaatsgevonden. Belangrijke vraag hierbij is wat de risicowijken binnen de gemeenten zijn en in hoeverre er zicht is op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bron en meer info: site GGD