Artikel

Magazine Gezonde en Kansrijke Start

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 22 mei 2024

Het is belangrijk om alle kinderen in Amsterdam een goede start te geven. Dan krijgen ze een basis waar ze de rest van hun leven op bouwen. De eerste 1000 dagen is hiervoor de belangrijkste levensfase. Hierin vinden cruciale lichamelijke,
emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingen plaats. In deze fase is het van groot belang om te investeren in goede omstandigheden en het terugdringen van hevige en langdurige stress. Denk aan goed en gezond eten, slapen en goede huisvesting voor de (aanstaande) ouders. Dit heeft al in de baarmoeder een positieve invloed en werkt door als het kind is geboren en opgroeit. We zorgen dat iedereen die met (aanstaande) ouders en jonge kinderen werkt, als professional of vrijwilliger, het belang van de eerste 1000 dagen kent. En we geven hen handvatten om dat te
integreren in hun activiteiten. Ook werken we aan verdere samenwerking en verbinding tussen medisch, sociaal en informeel werkgebied. We zetten ons in om structurele veranderingen in het systeem teweeg te brengen en zo kinderen een
Gezonde en Kansrijke Start te geven. Hierbij richten we ons op de plekken waar dit het meest nodig is.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 22 mei 2024

Behandelend ambtenaar: GGD, Daniëlle Kretz, mobiel:  email: d.kretz@amsterdam.nl, GGD, Farida Bottse, email: f.bottse@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

 

Colofon
Programmateam Gezonde en
Kansrijke Start

Aanvullende informatie

Media

Documenten