Artikel

Sociale Schouw H-buurt september 2022

Pilotbuurten: Amsterdamse Poort en H-buurt
Het team ‘Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen’ (PHKG) en de stadsdelen hebben gezamenlijk de ‘pilot Buurtbalans’ opgezet. In de pilot BuurtBalans werken mensen uit verschillende instanties - stadsdelen, corporaties, zorginstellingen, politie et cetera - samen om de kwetsbare groepen in de buurt beter te kunnen identificeren en te helpen, door kennis en informatie over de buurt en bewoners onderling te delen opdat de kracht alsmede de kwetsbaarheid van een buurt inzichtelijker wordt.

In Zuidoost zijn de H-buurt en Amsterdamse Poort pilotgebieden
De pilot speelt zich ook af in de stadsdelen Nieuw-West (Slotermeer Noord) en Oost (Transvaalbuurt).

In deze factsheet vindt u de laatste cijfers (demografische, sociale, veiligheid etc.) over de wijk H-buurt (buurten: Hoptille, Huntum, rechte H-buurt en Hakfort/Huigenbos) in stadsdeel Zuidoost

Auteur: Conny Tjin

Media

Documenten