Artikel

Amsterdams uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2017-2019

Commissie Zorg en Sport 1 november 2017

Onder de paraplu van de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) “Op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020” wordt jaarlijks door iedere gemeente een uitvoeringsplan vastgesteld, specifiek toegesneden op de eigen gemeente. In dit uitvoeringsplan 2017-2019 staan de verbeterpunten waar planmatig aan gewerkt moet worden om de regionaal vastgestelde ambities te realiseren voor de stad Amsterdam. Dit plan vormt de basis voor volgende jaren. Jaarlijks wordt gekeken waar de resultatenafspraken aangescherpt of bijgesteld moeten worden.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur en Zorg & Sport 1/2 november en 11 oktober 2017

 

Behandelend ambtenaar:

Michèle Hering, OJZ (Zorg) – m.hering@amsterdam.nl.

Margreet Wiegand, OJZ (Jeugd) – m.wiegand@amsterdam.nl.

Ellen Nusselder, OJZ (Onderwijs) – e.nusselder@amsterdam.nl.

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten