Redacteur

Bas Broekhuizen

O&S

 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021

  De Burgermonitor gaat in op het gedrag en de opvattingen van Amsterdammers…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Burgermonitor

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021: Verschillen in beleving van de stad

  Het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer is tussen 2019 en 2021…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021

  De publicatie ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021’ bevat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

  De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Druk op woningmarkt MRA zet onverminderd door

  De MRA heeft een grote aantrekkingskracht op huishoudens uit binnen- en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeken impact corona

  Het symposium van OIS was gewijd aan de impact van corona op Amsterdam.

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Corona

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam september en oktober 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Prognose bevolking 2024-2050

  Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. Na de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Overlast

  Ervaren overlast heeft invloed op de leefbaarheid in een buurt en kan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waarom voelen veel bewoners in sommige buurten in Noord zich onveilig?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Sociale Veiligheid openbaar vervoer 2022

  De ervaren drukte en overlast in het OV, het aantal door vervoerders…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsbeleving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Huiselijk geweld Amsterdam-Amstelland

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft onderzocht in hoeverre…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer jongeren van 12-17 jaar verdacht van misdrijf

  In 2022 werd 2,4 procent van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd van…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Criminaliteit en slachtofferschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Fysieke seksuele grensoverschrijding en ongewenste sexting

  Van de ruim 13.000 ondervraagde Amsterdammers werd 18 procent ooit weleens…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Enquête camera's openbare ruimte

  Steeds vaker wordt in de openbare ruimte gebruik gemaakt van camerabeelden.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stoeptegel-interventie tegen straatdealers

  Straatdealers veroorzaken in de Amsterdamse binnenstad overlast en vallen…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsmaatregelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek cameratoezicht in Amsterdam 2023

  In Amsterdam worden alle gebieden waar cameratoezicht is ter handhaving…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

  Het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat kerncijfers op het niveau…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebiedsanalyses 2022

  Gebiedsanalyses zijn korte beschrijvingen van alle 25 gebieden in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard kerncijfers

  Amsterdam telt zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast is de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Gebieden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Groen 2022

  De gemeente zet in op groen dat bijdraagt aan opgaven op het gebied van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De waarde van groen

  De stad wordt steeds voller en de druk op de openbare ruimte neemt toe.

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Groen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Groen in de stad in kaart

  Hoe groen is Amsterdam? Met de Monitor Groen brengen we in kaart hoeveel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mbo onderwijsloopbanen van verschillende groepen studenten en stagetekorten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe verloopt de onderwijsloopbaan van een mbo-student in Amsterdam?

  Sinds een aantal jaar monitort Onderzoek en Statistiek (O&S) de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Middelbaar beroepsonderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo

  Het niveau op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) sluit vaak aan bij het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet schoolloopbaan en het stapelen van diploma’s op middelbare scholen

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Voortgezet onderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs stijgt en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Segregatiemonitor primair en voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aandeel leerlingen met hbo-/wo-opgeleide ouders blijft stijgen. Dat…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingenprognose basisonderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs daalt en deze…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lezen, taal en rekenen in groep 8

  In groep 8 maken leerlingen de centrale eindtoets waarin hun…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Primair onderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Bevolkingsprognoses Amsterdam

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  O&S: Bevolkingsprognose

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Prognose bevolking 2023-2050

  Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  De Metropoolregio Amsterdam groeit en er is veel vraag naar woningen. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Metropoolregio Amsterdam 2022

  In 2020 heeft de MRA de ‘Agenda voor een toekomstige en evenwichtige…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Metropoolregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Circulaire Economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CO2-uitstoot in 2020, 2021 en 2022

  O&S brengt de CO2-uitstoot van de stad in kaart. Dit rapport bevat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  CO2-uitstoot in 2019, 2020 en 2021

  Amsterdam wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied tot 95 procent in 2050

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circulaire werkgelegenheid Amsterdam

  Om een circulaire economie te realiseren is er verandering nodig in alle…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Kunst & Cultuur

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsindex

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Veelvoorkomende criminaliteit neemt toe

  Uit de veiligheidsindexen die O&S berekent blijkt dat de geregistreerde…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veiligheid in beeld

  Op deze pagina kunt u de sociale veiligheid van een wijk vergelijken met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Cijfers Veiligheidsindex

  Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bezoekersprognose 2023-2025

  In maart van 2023 is de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2023-2025…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Toerisme

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerisme MRA 2022-2023

  Het rapport Toerisme MRA 2022-2023 beschrijft de ontwikkeling van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerisme in de Metropoolregio Amsterdam

  Onderzoek en Statistiek verzamelt en analyseert cijfers over het toerisme…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

  Bijna 90 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vervuiling…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Hoe groen is Amsterdam?

  Zestig procent van de publieke buitenruimte van Amsterdam is groen. We…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wat beweegt de Amsterdammer?

  Amsterdammers vullen hun vrije tijd op verschillende manieren in

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wie gaat er nog naar de markt?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Zicht op ondermijning

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Voetafdruk van de stad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Op weg naar een miljoenenstad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Over overlast - meldingen en meldingsbereidheid

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Achter de komma, cijfers die het nieuws niet haalden

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Middelbare scholieren: diploma's en welzijn

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Stemmen en Scepsis in Amsterdam

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wie winkelt er nog in Amsterdam?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Hoe veilig is de stad?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Wonen in de MRA: hoe betaalbaar, haalbaar en leefbaar is het?

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Armoede en schulden: Waar valt het kwartje?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  O&S: Archief

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Schuldenmonitor 2023

  In 2022 heeft naar schatting 8 procent van de Amsterdammers problematische…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor 2022

  De Amsterdamse Armoedemonitor beschrijft de ontwikkelingen op het gebied…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  O&S: Armoede

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  O&S: Verkiezingen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

  GroenLinks-PvdA is in Amsterdam de winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: De Staat van de Stad publicatie 2023

  Terwijl het Amsterdam economisch voor de wind gaat, noemt in 2022 nog maar…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  O&S: De Staat van de Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam XII, 2022-2023

  Terwijl het Amsterdam economisch voor de wind gaat, neemt de ongelijkheid…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitenkaart niet-gebruik van de algemene bijstand in Rotterdam

  28% van de Rotterdammers die op 1 oktober 2020 recht hadden op een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie AIO in Amsterdam

  Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Expertisenetwerken dementie Stadsdelen Centrum en Zuid

  In de stadsdelen zijn expertisenetwerken dementie opgezet om zo goed…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zorggebruik onder Amsterdamse ouderen

  Eén op de 9 Amsterdamse ouderen maakte in 2019-2020 gebruik van een Wmo

  Lees meer over
 • Collectie (25)

  O&S: Lunchsessies

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Betaalbaarheid gezonde voeding in Amsterdam

  Verkennend onderzoek naar de aard en omvang van de groep die problemen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cultuurmonitor 2019 (door Onderzoek, Informatie en Statistiek)

  Actieve en passieve cultuurparticipatie van Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie beroepsgroepenregeling

  Sinds 2020 kunnen zorg- en onderwijsmedewerkers, die met spoed een woning…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam

  De Werkdesk Kunst & Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OIS (2017) Wat Amsterdammers bezighoudt

  Eerste kwartaalrapportage Cockpit, najaar 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatintimidatie in Amsterdam 2022

  Voor de gemeente Amsterdam is elke vorm van straatintimidatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderend Noord 2011-2017

  Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad van Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  0-meting Monitor Masterplan Zuidoost

  Om de ontwikkelingen gedurende de looptijd van het Masterplan te kunnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veranderend Noord 2017-2022

  Ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad

  Lees meer over
 • Openbaar

  Potentiële onderwijsachterstanden

  Onder leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Warenmarkten 2022: 3 markten in Nieuw-West

  Lambertus Zijlplein, Plein 40-45 en Tussen Meer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Warenmarkten 2022: 4 markten in Zuidoost

  Markten op Anton de Komplein; Ganzenhoef, Kraaiennest en Reigersbos

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Amsterdammers in de kou?

  25 oktober 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Energiearmoede in Amsterdam 2021

  Factsheet O&S, gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (24)

  Onderzoek en Statistiek (O&S)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Materialen in de stad: Hoe circulair is onze economie?

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Metropoolregio Amsterdam - Welvaart en welzijn in balans?

  Lees meer over
 • Collectie (24)

  O&S Specials 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Sport in Amsterdam

  Amsterdammers sporten meer dan het landelijk gemiddelde. Door corona…

  Lees meer over
 • Collectie (34)

  Onderzoek O&S 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Kwetsbaar in de stad: Extra geraakt door de coronacrisis?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Nieuwbouw in Amsterdam

  Bekijk het verloop van bouwen in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Onderwijs: Bepaalt je basisschooladvies je toekomst?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard: Toerisme in Amsterdam

  Hoeveel toeristen kwamen er naar Amsterdam?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Afval in Amsterdam

  Amsterdammers produceren minder afval, maar zetten het vaker naast de…

  Lees meer over
 • Collectie (44)

  O&S Factsheets 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie & factsheet: Armoede in Amsterdam

  Corona raakt de economie hard. Het aantal minimahuishoudens neemt toe. In…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard: Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

  De resultaten van het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Seksuele grensoverschrijding in Amsterdam

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Toerisme: Hoeveel toeristen komen er deze zomer?

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Bevolking: Groei en onzekerheid

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Gezinnen: Gaan ze weg of blijven ze?

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Jeugdwerkloosheid: Voor wie is er werk in coronatijd?

  Lees meer over
 • Collectie (40)

  Onderzoek 2021 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (53)

  O&S Specials 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (66)

  Onderzoek 2020 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (31)

  O&S: 2017 en eerder

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (53)

  Onderzoek 2019 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  O&S: Geschiedenis in cijfers

  Openbaar
  Lees meer over
 • Zoekopdracht (873)

  Keyword (organisatie): Onderzoek en Statistiek (O&…

  Openbaar
  Lees meer over