Artikel

Historisch overzicht (van racisme en discriminatie naar diversiteit en inclusie)

In dit historisch overzicht wordt de relatie gelegd tussen Diversiteit en Inclusie en Affirmative Actions.
Affirmative Action (in het Nederlands vaak vertaald als Positive Action of Positive Discrimination) richt zich vooral op positieve acties om individuen in organisaties te krijgen.
Diversiteit en Inclusie op de werkvloer houdt zich meer bezig met het veranderen van de cultuur binnen het bedrijf. In tegenstelling richt Affirmative Action zich meer over cijfers, in een poging de demografie binnen het bedrijf te veranderen.

In dit overzicht wordt het proces weergegeven vanaf de Universele verklaring van de rechten van de mens in 1948 tot de verschuiving van Affirmative Action naar Diversiteit en Inclusie om de kansen van minderheden op de arbeidsmarkt vergroten in 2008.

Dit overzicht is gemaakt door Rebecca Ridley.

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Inclusie blur by Mustafa Alabaldrasool

Icon afbeelding: berichten aan het stadsbestuur

Media

Documenten