Artikel

Theoretische bouwstenen procesontwerp Diversiteit en Inclusie CTO Innovatieteam

Theoretische onderbouwing voor de aanpak bij CTO

De theoretische bouwstenen voor de aanpak diversiteit en inclusie voor het CTO Innovatieteam gaan over hoe ze inclusief kunnen zijn welke ideeën er gevolgd worden en hoe dit uitgevoerd word. Het doel om meer de bevolkingsgroep van Amsterdam terug te laten komen in de afdeling en de gemeente is een doel waar op gericht word tussen 2020-2023. De theoretische bouwstenen zijn er ook voor het verbeteren van de werkcultuur.

Idealiter zou het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam een adequate afspiegeling zijn van de Amsterdamse beroepsbevolking. Dit betekent dat de huidige diverse Amsterdamse beroepsbevolking is terug te zien in het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam.

Het is van belang om niet te streven naar een diverse organisatie maar te komen tot een inclusieve organisatie. Bij diversiteit word er vaak ook gefocust op quota’s maar dat is juist niet de manier omdat te doen. Een inclusieve werkcultuur is cruciaal voor het ontwikkelen van een duurzame werving, selectie en doorstroom van minderheidsgroepen (Meliani, 2020). Jansen (2015) geeft aan dat het belangrijk is
dat bestaande of nieuwe medewerkers zich omarmd, gewaardeerd en opgenomen voelen.

Belangrijke bouwstenen om hier toe te komen zijn
- bestaande en nieuwe collega’s voelen zich omarmd, gewaardeerd en opgenomen;
- bewustwording van uitsluitingsmechanisme
- bewustwording creëren, én behouden, binnen de gemeente Amsterdam
- leernetwerken realiseren
- koppeling aan primaire processen

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto: stadsloket Oost, door Roos Trommelen. Fotobank gemeente Amsterdam

Icon afbeelding: Socratic Method | Gustavo da Cunha Pimenta

Media

Documenten