Artikel

Onderzoeksrapportage: Participeren kan je leren

Veldonderzoek naar participatiebeleid onder Amsterdamse jongeren in ontwikkelingswijken

Veel jongerenactiviteiten die lokale instanties organiseren sluiten onvoldoende aan bij de vraag van jongeren zelf. Daarom besloten drie stadsdelen in Amsterdam (Stadsdeel Noord, Zuid en Zuidoost) om een participatietraject te organiseren dat betrekking heeft op (democratische) input van jongeren voor jongerenactiviteiten. Elk stadsdeel geeft hier op eigen wijze invulling aan. In deze scriptie onderzoek ik hoe de verschillende vormen van participatie bij de achtereenvolgende trajecten gecategoriseerd zijn.
Daarbij analyseert het welke invloed deze vorm heeft op participatieve ongelijkheid, ongelijkheid tussen verschillende sociale groepen op het gebied van overheidsparticipatie (Van der Meer 2011: 357-358). Dit onderzoek beschrijft de mate van participatie die is waargenomen onder de jongeren in Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Noord die aan het participatieproject deelnemen door middel van interviews en participatieve observatie om de mate van participatieve ongelijkheid te kunnen beschrijven. Hierbij wordt Roger Hart's "Ladder of Youth Participation" toegepast, Hart suggereert een metafoor in de vorm van een ladder, waarbij elke oplopende trede staat voor een hoger participatieniveau.
Daarnaast worden ook Archon Fung’s Democracy Cube en Mary Anderson’s principe van Political Efficacy gebruikt. Dit onderzoek toont aan dat participatietrajecten waar jongeren meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en invloed in het participatieproces krijgen, zij meer Political Efficacy ervaren. Jongeren die minder verantwoordelijkheid en eigenaarschap krijgen in de vorm van participatie hebben minder het gevoel dat zij politieke impact kunnen maken in hun gemeente.

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: MicrosoftTeams-image (3).png

Icon afbeelding: Buurtcampus netwerk

Media

Documenten