Artikel

Mij niet gezien - Opvattingen van mbo-studenten over democratische innovaties

In dit rapport verkennen we hoe jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs aankijken tegen het huidige functioneren van de democratie en verschillende initiatieven om hun participatie te vergroten. Centraal staat in deze verkenning het begrip ‘democratische innovaties’. In dit rapport verstaan wij hieronder: procedures, processen en instituties die specifiek zijn ontworpen om burgerparticipatie in politieke besluitvormingsprocessen te vergroten en verdiepen. Het gaat hierbij om besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur, zowel bij nationale als ook lagere overheden. We hebben met de mbo-studenten drie specifieke voorbeelden van democratische innovaties onder de loep genomen: het referendum, het burgerforum en een digitaal discussieplatform.

Auteurs: Starrenburg, J., J. Elawi, D. Das en P. Diederen | Rathenau Instituut (2023) Mij niet gezien – Een verkenning van de opvattingen van mbo-studenten over democratische innovaties. Den Haag.

Media

Documenten