Artikel

Burgerschap als Amsterdammerschap

Essay van Tamar de Waal

De gemeente Amsterdam gebruikt in zijn burgerschapsonderwijs (uitsluitend) 'het Amsterdammerschap' als niveau van identificatie en instructie binnen het burgerschapsonderwijs op basis- en middelbare scholen. In dit essay worden de mogelijke nadelen van deze beleidskeuze onderzocht en suggesties gedaan deze nadelen tegen te gaan. Het belang van meerlaags burgerschap wordt benadrukt, om te voorkomen dat mensen zich uitsluitend bij Amsterdam betrokken gaan voelen. Mensen zijn ook nationaal en Europees burger en burgerschap zou zich op al deze lagen moeten richten. Ook wordt in het essay benadrukt dat de kloof tussen het Amsterdammerschap en het Nederlandersschap niet verder vergroot moet worden. De aanbeveling is om Amsterdammerschap wel een rol te geven in het burgerschapsonderwijs, maar dit niet centraal te stellen.

Auteur: Tamar de Waal

Afbeelding credits

Header afbeelding: pxhere - sky

Icon afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten