Artikel

Maagdenhuis

AYA Science and Society Tour

Welke wetenschappelijke verhalen zijn verborgen achter de Amsterdamse gevels? Amsterdam Young Academy (AYA) presenteert de AYA Science <+> Society Tour, langs acht locaties in Amsterdam. Ronald Kroeze (VU) en Rik Peels (VU) delen hun kijk op het Maagdenhuis.

Het Maagdenhuis: sinds begin jaren zestig het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam, in dezelfde tijd dat jongeren en vooral studenten in opstand kwamen tegen de gevestigde structuren en autoriteiten. Want daar kennen we het Maagdenhuis natuurlijk vooral van: de bezetting in mei 1969. Sindsdien is het Maagdenhuis meerdere keren bezet. Maar waarom eigenlijk? Ronald Kroeze (Faculteit der Geesteswetenschappen, VU), vergelijkt de bezetting van 1969 met die van 2015. Rik Peels (Faculteit der Geesteswetenschappen en Faculteit Religie en Theologie, VU) plaatst de laatste opstand in breder perspectief. En toont de recente bezetting dat de universiteit, in Nederland maar zelfs wereldwijd, in een crisis verkeert?

Meer informatie

Link podcast

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spui,_aanzicht_-_Amsterdam_-_20014426_-_RCE.jpg