Artikel

Magazine: De transformatie in het sociaal domein

De beweging naar de voorkant

Na alle transities in het sociaal domein, ligt binnen het G40 Stedennetwerk al enige tijd de focus op de werkelijke transformatie. Door meer te investeren in preventie, kunnen zwaardere problemen worden voorkomen. De transformatie geeft bovendien ruimte om gebiedsgericht en integraal te werken, te innoveren en nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken. De afgelopen tijd maakten we met een aantal wethouders van de sociale pijler uit het Stedennetwerk G40 een eerste tussenbalans op. In het magazine ‘Beweging naar de voorkant’ bundelen we hun ervaringen.

“De transformatie is nog lang niet afgelopen, we staan pas aan het begin”, stelt vicepresident van de Raad van State Piet-Hein Donner. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn dan ook waardevol voor de nieuwe colleges of professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein. We spraken niet alleen met wethouders maar ook met professionals, die zagen hoe de eerste stappen in ‘de beweging naar de voorkant’ zijn gemaakt. En we geven vijf tips voor de toekomst van het sociaal domein.

 

Auteur Fenneke van der Aa, Maite Gadellaa, Helga Koper (Platform31) en Marcel Duyvestijn (Bureau Duyvestijn)
Verschijningsdatum juli 2018
Volledige PDF te vinden op website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Cover_magazine-1532436170.JPG