Artikel

Over het programma "Een (on)zeker bestaan in de stad"

In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht door een consortium van (onderzoeks-)partijen hoe anderen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan, dat ontstaat door gebrek aan (zeker) werk en/of geld, van mensen zonder start- of passende kwalificatie. Om ongelijkheid te verminderen is het zaak om in plaats van een individuele benadering te vertrekken vanuit een relationele benadering. Wat kunnen bijvoorbeeld instanties, werkgevers, peers en medeburgers betekenen om bestaansonzekerheid te verminderen?

In het eerste jaar (2022) wordt een grootschalige studie – grotendeels kwalitatief maar ook kwantitatief van aard - onder drie groepen die te maken hebben met belangrijke life-events (18/volwassen worden, alleenstaanden met kinderen (echtscheiding) en 50 plussers (ziekte). Onderzocht wordt wat mensen nodig hebben (met aandacht voor doenvermogen) en hun ervaringen met publieke instanties (met specifieke aandacht voor vertrouwen/wantrouwen). Daarnaast brengen we bestaande, kansrijke praktijken in kaart voor mensen met een onzeker bestaan die vertrekken vanuit een relationele benadering.

Bron: Kenniscentrum Ongelijkheid

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Emil Kalibradov on Unsplash