Artikel

Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

Onderzoek

In dit rapport staan bevindingen uit de internationale literatuur waaruit blijkt dat laaggeletterdheid armoede kan beïnvloeden en andersom. Het is een onderzoek naar de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid voor de Nederlandse situatie. Hiervoor worden verschillen in kaart gebracht tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden. Het gaat over feiten en cijfers over inkomen en armoede, maar ook over niet-materiële uitkomsten, zoals sociale inclusie. Tevens gaat het over de vraag in hoeverre laaggeletterdheid armoede voorspelt, wanneer er rekening gehouden wordt met allerlei alternatieve verklarende kenmerken. Doel: een aanzet tot het begrijpen van de complexe relatie tussen armoede en laaggeletterdheid.

Auteurs: Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo), Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA)

Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
T 073 687 25 00
www.ecbo.nl

© Stichting Lezen & Schrijven
© ecbo

Afbeelding credits

Header afbeelding: LezenSchrijven-logo_NL-kleur_op_wit-XL.jpg

Media

Documenten