Redacteur

Hayo van der Werf

Gemeente Amsterdam |Sociaal| Werk, Participatie en Inkomen

Werkzaamheden bestaan onder andere uit het maken, aanpassen en bijhouden van overzicht voor onderzoeken, publicaties, evaluaties en meer op gebied van Taal, Integratie, Werk en Bestaanszekerheid.

 • Collectie (34)

  Het bereiken van kwetsbare jongeren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Verdeling bijstandsbudgetten 2024

  Hoe verandert de verdeling van bijstandsbudgetten in 2024 ten opzichte van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pleisters Plakken

  Een onderzoek naar het bereik en de effectifiteit van de armoedeaanpak in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Artikel 20 - Bestaanszekerheid

  Grondwetsbepaling die de bestaanszekerheid en spreiding van welvaart, de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestaanszekerheid als belofte

  Discussiestuk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestaanszekerheid onder druk

  Publicatie met een brede en integrale benadering van bestaanszekerheid. Om…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe los je als gemeente no-show op?

  Inspiratiedocument

  Lees meer over
 • Openbaar

  No-Show gedragsexperiment

  Eindrapportage

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid

  Wetenschappelijk onderbouwd pleidooi voor structureel overheidsbeleid op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groeien door samen te leren: werken met cliëntfeedback

  Om als professional te blijven groeien in je vak, is het belangrijk dat je…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenleerwijzer

  Een handleiding voor werken met klantfeedback in publieke sociale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer mensen aan het werk door inclusieve technonologie?

  Whitepaper

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aandacht voor vertrouwen en oog voor de menselijke maat binnen de Participatiewet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beoordeling van begeleidingsnoodzaak en -behoefte van jobcoaching in gemeentelijke context

  Lees meer over
 • Openbaar

  Anders kijken

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rol van werk in de lokale aanpak van ondermijning

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stapeling en voorspelbaarheid van arbeidsmarkt- en gezondheidsschokken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dalende arbeidsparticipatie van jonge mannen

  Een vooronderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten verhogen minimumloon

  Notitie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek digitale competenties (DIGCOM)

  Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een overwacht valse start op de arbeidsmarkt

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  “Dichtbij en praktisch. Transferbegeleiding van jongeren”

  Overkoepelende analyse project transferbegeleiding

  Lees meer over
 • Openbaar

  Grip

  Het maatschappelijke belang van persoonlijke controle

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  De laaggeletterden centraal

  Deel 2

  Lees meer over
 • Openbaar

  De laaggeletterden centraal

  Deel 1

  Lees meer over
 • Openbaar

  Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid in Nederland t.b.v. Tel mee met Taal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe bereik je mensen die moeite hebben met lezen en schrijven?

  Handreiking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Arbeidsmarkt- en gezondheidsrisico’s stapelen zich op bij dezelfde personen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Bestaanszekerheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De haalbaarheid van aanpakken om gelijke kansen in werving en selectie te bevorderen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Delphi-studie stand der wetenschap arbeidsdiscriminatie

  Interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van school naar werk

  Ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie

  Lees meer over
 • Openbaar

  MKBA Loonkostensubsidie

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse van loonkostensubsidies

  Lees meer over
 • Openbaar

  Naar de letter van de stad

  Onderzoekprogramma 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

  Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort: vooronderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Laaggeletterdheid

  Proefjaar 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vakkundig aan het werk 2

  Kennis- en Innovatieprogramma

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vakkundig aan het werk 1

  Kennisprogramma 2015-2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindrapport jobcoach

  Arbeidspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen 2020-2021

  Tussentijdse analyse en signaleringen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuwsbrief - Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

  In deze nieuwsbrief
  • Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Gezinsaanpak
  •…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeente Bergen: "Deelname aan Gezinsaanpak startsein voor alles wat nog komt"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

  Verslag bijeenkomst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in Nederland

  Stichting Lezen en Schrijven

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feiten & cijfers laaggeletterdheid

  Literatuurstudie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Spreiding van laaggeletterdheid

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

  Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolkit Laaggeletterdheid

  Toolkit voor Omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verbeteren van de kwaliteit en het monitoren van volwasseneneducatie

  Beoordelingen en aanbevelingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in Nederland

  Deze publicatie schetst een beeld van de laaggeletterdheid in Nederland.

  Lees meer over
 • Openbaar

  UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2023

  Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aandachtspunten bij laaggeletterdheid voor de Belastingdienst

  Onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Discriminatie in werving en selectie aanpakken: wat werkt?

  Zes typen aanpakken onder de loep

  Lees meer over
 • Openbaar

  Simpel switchen op de kaart

  Verkenning

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waardevol werken, de stand van zaken

  Naar een meer open en betere arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluation of an implementation strategy for Individual Placement and Support in the Netherlands

  Lees meer over
 • Openbaar

  De praktijk van basisbanen

  Monitor van het experiment Basisbanen in Groningen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op weg naar passend werk?

  Een onderzoek naar het gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

  Factsheet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid

  Handreiking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwetsbaarheid over de levensloop

  Een verkennend onderzoek in opdracht van het Kennisplatform Werk en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-integratie bij psychische aandoeningen

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Rapport Berenschot

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

  Een literatuurstudie over het verbeteren van begeleiding en welbevinden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gesusbsidieerd werk Gemeente Amsterdam

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2021 2022

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2019 2020

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2018 2019

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2017 2018

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2016 2017

  Publicicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak 2015 2016

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2020-2021

  Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie

  Lees meer over
 • Openbaar

  De implementatie van de Wet banenafspraak bij de overheid

  Analyse van de werkagenda’s en inventarisatie van de inspanningen van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cliënten met een beperking

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Manifest voor gelijke kansen

  Een arbeidsmarkt voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Manifest: een arbeidsmarkt voor iedereen

  Neem drempels weg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Door professionals in het werkveld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

  Cohortenonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transparantie klantprofielen

  Overzicht

  Lees meer over
 • Openbaar

  Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach

  Lees meer over
 • Openbaar

  Succesvol uit de bijstand

  Kansrijke aanpakken en hun werkzame elementen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 t/m 2022

  Infosheet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

  Tel mee met Taal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen aan de slag voor een vaardig Nederland

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak van laaggeletterdheid

  Rapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Laaggeletterdheid in kaart

  Publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een beeld van de laaggeletterde ouder

  Onderzoekspublicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  De kloof verwijdt zich

  Artikel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Grotere armoede door digitale uitsluiting?

  Scriptie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Geletterdheid - Gemeente Amsterdam

  Gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Zuidoost

  Zuidoost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Noord

  Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale laaggelettertheid - Stadsdeel Oost

  Oost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Zuid

  Zuid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Centrum

  Centrum

  Lees meer over
 • Collectie (60)

  Laaggeletterdheid (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Nieuw West

  Nieuw-West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel West

  Stadsdeel West

  Lees meer over
 • Openbaar

  Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

  Kwantitatieve analyse

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt

  Handreiking lokale aanpak inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe voorkom je discriminatie op de arbeidsmarkt?

  Een stappenplan in drie fasen voor gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak Sociaal Werkgeverschap 2021-2022

  Evaluatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een inclusieve HRM-medewerker?

  Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen toekomstige HRM

  Lees meer over
 • Collectie (77)

  Aan het werk met extra hulp of ondersteuning (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Psychische aandoeningen: belastbaarheid, re-integratie en de participatiewet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Werkbrigade

  Wat levert het de deelnemers op en wat levert het de stad op?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het werkt anders

  Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie social return

  Provincie Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  UWV Kennisagenda 2022-2025

  Preventie en ruimte voor de menselijke maat

  Lees meer over
 • Openbaar

  Afwegingen bij re-integratie & jobcoaching

  Complex web van factoren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken naar vermogen

  Charterdocument

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: Kennisdocument

  De banenafspraak in een notendop zoals deze zich vanaf het originele…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Harrie-training

  Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkenning partnerschap werkgevers en WSP

  Doel en onderzoeksvragen
  Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

  Wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter?

  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Niet-gebruik van regelingen (WPI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoekrapport niet-gebruik van de toeslagenwet

  Twee op de drie van de Wajongers die wel mogen, maken geen gebruik van een…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Onderzoek 2021 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gewoon geld geven

  Kansfonds en HvA starten naar buitenlands voorbeeld het project 'gewoon…

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderzoek 2022 Werk, Participatie & Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek 2014-2016 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Onderzoek 2020 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2019 Werk, Participatie, Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek 2018 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek 2017 Werk, Participatie en Inkomen

  Openbaar
  Lees meer over